Projektové řízení a Project

Kurzem Vás provede lektoři z firmy AbecedaPC

Základní info

Popis kurzu

Školení Projektového řízení je zaměřené na propojení dovedností mezi obory: konkrétně mezi dovednostmi počítačovými a měkkými. Při školení se prolíná teoretický výklad zaměřený na projektové řízení s prováděním odpovídajích výkonů v programu Project. Výsledkem je příprava na perfektní zvládnutí konkrétní praktické situace - úspěšně zrealizovat projekt. Školení je určené pro všechny členy realizačního týmu projektu - od řadového člena až po projektového manažera.

Cíle kurzu

Úvod do projektů
Teorie projektového řízení
Odpovídající úkony v programu Project
Životní cyklus projektu
Teorie projektového řízení
Odpovídající úkony v programu Project
Klíčové činnosti
Teorie projektového řízení
Odpovídající úkony v programu Project
Úspěšná realizace
Teorie projektového řízení
Odpovídající úkony v programu Project
Řízení projektového týmu
Teorie projektového řízení
Odpovídající úkony v programu Project

Obsah kurzu

 1. Úvod do projektů
  • Teorie projektového řízení
   • S.P.I.N. - metoda k obhajování a odůvodňování významu projektu
   • význam projektové kanceláře v projektově řízené organizaci
  • Odpovídající úkony v programu Project
   • optimální nastavení projektového souboru
   • předrealizační kroky (způsob plánování projektu, fond pracovní doby, kalendář projektu)
 2. Životní cyklus projektu
  • Teorie projektového řízení
   • sestavování projektového týmu
   • parametry životního cyklu projektu
  • Odpovídající úkony v programu Project
   • doporučená metodika práce s MS Project při tvorbě projektového harmonogramu
 3. Klíčové činnosti
  • Teorie projektového řízení
   • projednávání projektu
   • řízení času
   • řízení zdrojů
   • řízení nákladů
  • Odpovídající úkony v programu Project
   • hrubý variantní projektový harmonogram
   • podrobný harmonogram (vytváření úkolů, WBS, vazby mezi úkoly, omezení úkolů, konečné termíny)
   • zdroje – zadání parametrů a provázání zdrojů s úkoly
   • náklady – vázané na zdroje a na úkoly
 4. Úspěšná realizace
  • Teorie projektového řízení
   • metoda „OTIFOB“ - kriterium úspěchu projektu
   • sledování průběhu projektu
   • odkaz na normy v projektovém řízení
  • Odpovídající úkony v programu Project
   • sledování klíčových parametrů projektu (OTIFIB) pomocí směrných plánů
   • evidence změn v realizaci projektu oproti plánu
   • diference mezi plánem a realitou
 5. Řízení projektového týmu
  • Teorie projektového řízení
   • nastavení komunikačních a procesních pravidel
   • metody řízení projektového týmu
  • Odpovídající úkony v programu Project
   • průběžné výstupy ve formě sestav
   • exporty a importy dat z/do jiných programů (Excel, Visio)

Předpoklady

žádná nebo základní znalost programu Project.

Projektové řízení a Project

Vybraný termín:

24.10.2024 –  25.10.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.