Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Programátor www aplikací

Základní info

Popis kurzu

Účastník rekvalifikace Programátor www aplikací získá znalosti a praktické dovednosti pro vývoj webových stránek a aplikací včetně návrhu elektronického obchodu. Naučí se vytvářet webové stránky pomocí jazyka HTML a používat kaskádové styly CSS pro jejich formátování. Účastník rekvalifikace se dále seznámí s vytvořením interaktivní internetové aplikace prostřednictvím jazyka PHP, s ovládáním programu Adobe Photoshop určeného pro přípravu grafiky pro webové stránky, porozumí principům SEO optimalizace a naučí se používat nástroj Google Analytics.

Rekvalifikace je rozdělená do těchto částí:

- poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

- návrh webových stránek

- práce s rastrovou grafikou, grafika na webových stránkách (v Adobe Photoshop)

- redakční systémy

- programovací jazyk HTML, kaskádové styly CSS

- programovací jazyk PHP

- SEO optimalizace

- Google Analytics

- vytvoření webové aplikace

Cíle kurzu

Rekvalifikace Programátor www aplikací akreditovaná MŠMT je zaměřená na programování webových stránek s aplikacemi.

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Návrh webových stránek
Shrnutí pojmů v oblasti internetu
Webové stránky
Technologie webových stránek
Bezpečnost webových stránek
Proces návrhu webových stránek
Tvorba konceptu webu
Webhosting a doména
Práce s rastrovou grafikou, příprava grafiky pro webové stránky
Úvod do rastrové grafiky
Nastavení a přizpůsobení pracovní plochy v Adobe Photoshop
Základní úpravy obrázků
Základy práce s vrstvami
Práce s výběry
Základní nástroje
Vektorové objekty
Grafika pro web
Redakční systémy
Úvod do používání redakčních systémů
Wordpress
Prestashop
Programovací jazyk HTML
Struktura HTML
Základy formátování stránky v HTML
Hypertextové odkazy
Obrázky
Seznamy
Tabulky
Základy kaskádových stylů (CSS)
Kaskádové styly
Formátování textu a odstavců pomocí CSS
Formátování tabulek
Rozvržení stránky založené na blocích
Formuláře
Multimédia v HTML
Programovací jazyk PHP
Seznámení s jazykem PHP
Proměnné
Podmínky a větvení v programu
Pole
Integrované funkce PHP
Formuláře
Funkce
Ukládání dat pomocí souborů
Cookies
Session
SEO optimalizace
Začínáme se SEO
Klíčová slova
Co ovlivňuje vyhledatelnost
SEO optimalizace ve zdrojovém kódu
Zpětné odkazy
Google Analytics
Google Analytics
Účet na Google Analytics
Reporty
Sledování reklamních kampaní
Zlepšení webu na základě vyhodnocení výsledků statistik
Vytvoření webové aplikace

Určeno pro

Školení je zaměřené na programování webových stránek a webových aplikací. Posluchači se naučí vytvářet webové stránky pomocí jazyka HTML, používat kaskádové styly CSS, vytvářet interaktivní aplikace pomocí PHP s napojením na MySQL.

Obsah kurzu

 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Zásady práce s počítačem – sezení u počítače, vhodného osvětlení, přestávky v práci
  • Rizika provozování počítače jako elektrického přístroje
 2. Návrh webových stránek
  • Shrnutí pojmů v oblasti internetu
   • historie
   • služby internetu
   • WWW (World Wide Web)
   • webový server
   • webový prohlížeč
   • vyhledávače
  • Webové stránky
   • princip fungování
   • statický web
   • dynamický web
   • redakční systémy
  • Technologie webových stránek
   • HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript
  • Bezpečnost webových stránek
   • bezpečnostní hrozby
   • DDoS útoky
   • zabezpečení stránek
   • Ochrana osobních údajů
   • SSL certifikáty
  • Proces návrhu webových stránek
   • kvalitní web
   • interakční design
   • vizuální komunikace
   • obsahová strategie
   • Maslowova pyramida
   • pravidla použitelnosti
   • pravidla přístupnosti
   • postup návrhu
  • Tvorba konceptu webu
   • analýza
   • návrh drátěného modelu
   • návrh obsahové strategie
   • volba technologií
   • tvorba zadání
  • Webhosting a doména
   • parametry
   • poskytovatelé
   • DNS
 3. Práce s rastrovou grafikou, příprava grafiky pro webové stránky
  • Úvod do rastrové grafiky
   • rozdíly mezi rastrovou a vektorovou grafikou
   • režim barev
   • rozlišení obrázku
   • formáty souborů pro rastry
   • kvalita a komprese obrázků
  • Nastavení a přizpůsobení pracovní plochy v Adobe Photoshop
   • seznámení s rozhraním
   • vlastní uspořádání oken a panelů
   • uložení a načtení pracovní plochy
   • práce s pravítky a vodítky
   • efektivní používání
   • klávesové zkratky
  • Základní úpravy obrázků
   • velikost plátna a obrazu
   • natočení a převrácení plátna
  • Základy práce s vrstvami
   • úvod do vrstev
   • barva popředí, pozadí
  • Práce s výběry
   • využití funkce výběru
   • seznámení s výběrovými nástroji
   • práce s výběrem
  • Základní nástroje
   • nástroj kapátko, plechovka barvy
   • nástroj oříznutí, štětec, guma, klonovací razítko, retušovací štětec
  • Vektorové objekty
   • nástroj text, tvar, pero
   • práce s cestami
  • Grafika pro web
   • druhy grafiky
   • technické požadavky
   • kde čerpat grafiku pro web - fotobanky
   • licence a autorská práva
   • formáty souborů pro web
   • způsoby použití grafiky na webu
  • Export a ukládání pro web z Adobe Photoshop
  • Ukázky přípravy grafiky pro webové stránky
 4. Redakční systémy
  • Úvod do používání redakčních systémů
   • možnosti redakčních systémů
   • nejpoužívanější redakční systémy
   • výhody a nevýhody redakčních systémů
   • licencování
  • Wordpress
   • instalace
   • základní nastavení
   • vytváření stránek
   • přidávání příspěvků
   • instalace pluginů
  • Prestashop
   • instalace
   • základní nastavení
   • přehled
 5. Programovací jazyk HTML
  • Struktura HTML
   • pravidla a syntaxe HTML
   • kostra HTML dokumentu
   • hlavička stránky
  • Základy formátování stránky v HTML
   • odstavce
   • nadpisy
   • základní formátovací značky
   • poznámky ve zdrojovém kódu
  • Hypertextové odkazy
   • pravidla vytvoření URL adresy
   • chování odkazů
   • jmenné odkazy
  • Obrázky
   • vložení obrázku
   • formátování obrázku
   • obrázek jako odkaz
  • Seznamy
   • struktura a použití seznamů
   • číslované a nečíslované seznamy
  • Tabulky
   • Vytvoření jednoduché tabulky
   • slučování buněk
   • formátování tabulek
  • Základy kaskádových stylů (CSS)
   • použití a význam CSS
   • orientace v CSS
   • Formátování pomocí CSS
   • Tvorba rozložení stránky pomocí CSS
  • Kaskádové styly
   • porozumění kaskádovým stylům
   • pravidla CSS
   • vytváření tříd a identifikátorů
  • Formátování textu a odstavců pomocí CSS
   • typ, velikost a barva písma
   • zvýraznění textu
   • práce s odstavci
  • Formátování tabulek
   • vytvoření tabulky
   • používání rámečků tabulky
   • změna vnitřního okraje buňky, vzdálenosti mezi buňkami a zarovnání
   • sudé a liché řádky tabulky
  • Rozvržení stránky založené na blocích
   • vytváření bloků
   • pozicování bloků
   • formátování bloků
  • Formuláře
   • vytvoření formuláře
   • jednotlivé položky formuláře
   • formátování formuláře
  • Multimédia v HTML
   • odkazy a vložení zvukového záznamu
   • odkazy a vložení obrazového záznamu
 6. Programovací jazyk PHP
  • Seznámení s jazykem PHP
   • statické a dynamické stránky
   • skriptovací jazyk na straně serveru
   • verze PHP
  • Proměnné
   • základní datové typy
   • přiřazení a tisk hodnot proměnných
   • konstanty
   • životnost proměnných a smysl konstant
  • Podmínky a větvení v programu
   • příkaz if a else
   • bloky kódu
   • operátory v podmínkách
  • Pole
   • typy indexů
   • procházení polem pomocí cyklů
   • procházení nespojitých polí
   • vícerozměrná pole
  • Integrované funkce PHP
   • funkce pro práci s řetězci
   • funkce pro práci s datem a časem
   • další integrované funkce
  • Formuláře
   • vytvoření formuláře s odesláním dat
   • pole ve formulářích
   • zaškrtávací políčko, přepínače a rozbalovací nabídky
   • tisk odesílaných dat ve formuláři
   • přenášení dat mezi formuláři
  • Funkce
   • použití funkcí
   • argumenty a návratové hodnoty funkcí
   • implicitní argumenty
   • zjednodušení kódu pomocí funkcí
  • Ukládání dat pomocí souborů
   • přístup k souboru
   • čtení a zápis do souboru
  • Cookies
   • možnosti použití Cookies
   • ukládání Cookies
   • omezení, životnost, bezpečnost
  • Session
   • co je to Session, rozdíly vůči Cookies
   • životní cyklus
  • počítadlo přístupů pomocí Cookies a Session
 7. SEO optimalizace
  • Začínáme se SEO
   • co to je SEO
   • přínos a cíle SEO optimalizace
   • vyhledávače, výsledky vyhledávání, roboti
  • Klíčová slova
   • volba vhodných klíčových slov
   • použití klíčových slov při SEO optimalizaci
   • vyhodnocení vyhledatelnosti na klíčová slova
   • analýza konkurence
   • hustota klíčových slov
  • Co ovlivňuje vyhledatelnost
   • Google Toolbar Page Rank, princip hodnocení stránek
   • volba domény a tvorba URL adres
   • struktura webu
   • titulky, nadpisy, obsah, meta-tagy
   • duplicitní stránky
   • změny webu a rušení stránek
  • SEO optimalizace ve zdrojovém kódu
   • co má obsahovat zdrojový kód
   • ověření validity kódu
  • Zpětné odkazy
   • jak zpětné odkazy ovlivňují vyhledatelnost
   • vyhodnocení zpětných odkazů
   • budování zpětných odkazů (linkbuilding)
   • doporučení pro znění zpětných odkazů
   • interní odkazy
 8. Google Analytics
  • Google Analytics
   • k čemu slouží Google Analytics
   • vysvětlení pojmů používaných v Google Analytics
  • Účet na Google Analytics
   • založení účtu Google Analytics
   • nastavení sledování webových stránek
   • nastavení přístupů pro různé uživatele
   • prostředí Google Analytics
  • Reporty
   • sledování a vyhodnocení návštěvnosti
   • informace o návštěvnících
   • zdroje návštěvnosti
   • chování návštevníků
   • klíčová slova
   • konverze
  • Sledování reklamních kampaní
   • nastavení sledování reklamních kampaní
   • vyhodnocení PPC reklamy v Google Analytics
   • propojení s Google Adwords
  • Zlepšení webu na základě vyhodnocení výsledků statistik
   • příklady doporučených úprav webu na základě výsledků statistiky
   • odhalení slabých míst webu
 9. Vytvoření webové aplikace
  • Procvičování vytvoření jednoduché webové aplikace za vedení lektora

Předpoklady

ukončené středoškolské vzdělání a znalost základní obsluhy počítače

Programátor www aplikací

Vybraný termín:

6.10.2020 –  26.10.2020  Praha

Cena
38400 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.