Professional Scrum Product Owner™ – Advanced

Základní info

V tomto dvoudenním kurzu účastníci lépe porozumí tomu, co znamená poskytovat hodnotu a jak tuto hodnotu vyjádřit uvnitř i vně své organizace. Prostřednictvím série cvičení založených na případových studiích v kombinaci s výukou získají dovednosti a postupy podnikavého vedení produktů, které jsou klíčové pro růst Product Ownera.

Role Product Owner je mnohostranná a vyžaduje, aby se lidé přijali způsoby myšlení, které přesahují jádro Agility a rámce Scrumu.

Účastníci zkoumají tyto techniky a jak se mezi nimi orientovat tím, že prozkoumají několik „postojů“ Product Ownera, včetně:

Zástupce zákazníka:

 • Zaměření se na pochopení problémů zákazníků
 • Vžití se do myšlení zákazníka pochopení jeho potřeb
 • Přidání hodnotu propojením funkcí produktu

Vizionář:

 • Budoucí stav, možnosti a cíle
 • Komunikace vize, strategie a cíle produktu
 • Hodnotové a cenové modely

Experimentátor:

 • Zaměření se na inovace prostřednictvím experimentů, hypotéz, testů, učení, dat a ověřování hodnoty
 • Pochopení role Product Ownera ve škálovaném prostředí

Ten, kdo rozhoduje:

 • Zaměření se na lepší rozhodnutí
 • Zpětná vazba zákazníků

Spolupracovník:

 • Spolupráci se stakeholdery a Scrum týmem
 • Spolupráce mimo Scrum tým, včetně smluv, financí, rozpočtování a řízení agilním způsobem

Influencer:

 • Vedení zainteresované strany, zákazníka a Scrum tým, aby se vydali správným směrem a v případě potřeby změnili názor
 • Jak vytvořit strategii řízení stakeholderů

Professional Scrum Product Owner™ – Advanced

Vybraný termín:

 Online

Cena
32 500 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.