Přístup k datovým zdrojům v .NET

kurz

Základní info

Cíle kurzu: Poskytnout posluchačům přehled možností datového přístupu, který
aplikacím nabízí knihovny platformy .NET. Důraz je kladen zejména na přístup k
datům uloženým v relačních databázích, stranou diskuse však nezůstanou ani jiné
formy jejich uložení, jako např. dokumenty jazyka XML nebo jednoduché textové
dokumenty. Praktická cvičení jsou zařazena vždy po dokončení výkladu každého
dílčího tématu.
Cílová skupina: Všichni vývojáři podnikových aplikací, kteří na svých
projektech potřebují efektivně řešit problematiku datového přístupu.
Obsah kurzu:
· Představení knihovny datového přístupu ADO.NET
· Připojení k databázi, spouštění dotazů, výsledná množina řádků (resultset),
ošetření chybových stavů
· Práce s výslednou množinou řádků (DataReader)
· Práce s otiskem databáze v paměti (DataSet, DataAdapter)
· Datová vazba (data-binding) na ovládací prvky desktopových a webových aplikací
· Transakční zpracování dat
· Úvod do LINQ a problematiky objektově-relačního mapování
· Podpora XML a XSLT a prostředí Microsoft .NET
· Praktické tipy pro bezpečnost a optimální výkon databázových aplikací

Přístup k datovým zdrojům v .NET

Vybraný termín:

 Praha

Cena
3 000 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.