Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Prezentační dovednosti

Základní info

Popis kurzu

Školení Prezentační dovednosti je zaměřené na měkké dovednosti a je určené především pro manažerské a obchodní pozice. Cílem školení je příprava a trénink procesu přípravy a realizace prezentace obchodního produktu nebo výsledků práce. Absolventi školení se díky novým postupům naučí dělat precizní přípravu prezentace a zároveň zesílí její efekt při vlastní realizaci. Zkonfrontují si své stávající postupy s nejlepšími existujícími metodami.
Při školení se používá interaktivní výklad s diskusí, skupinová prace, videorozbor, cvičení na modelových situacích a využívá se zpětná vazba.

Cíle kurzu

Filosofie špičkové prezentace
Příprava prezentace
Kreativní techniky
Realizace
Porealizační kroky
Tréninková část

Obsah kurzu

 1. Filosofie špičkové prezentace
  • Zacílení prezentace
  • „6 smyslů“ pro špičkovou prezentaci
  • Položme si ty „správné“ otázky
  • „Myšlenková“ stopa
  • Jaké parametry splňuje SUCCESs prezentace?
 2. Příprava prezentace
  • Ústřední poselství, scénář a celková dramaturgie
  • Zásady v procesu vizualizace informací v prezentaci
  • Forma a způsoby sdělování informací
  • Průběžná tvorba argumentária
  • Sběr informací o místě a účastnících prezentace
  • Trénink „nanečisto“
 3. Kreativní techniky
  • Sběr nápadů a materiálů - brainstorming, brainwriting, brainsketching
  • Ústřední poselství a seskupování jádra - Occamova břitva, Myšlenková mapa
  • Scénář a dramaturgie - technika CPM v kombinaci s Fishbone diagramem
 4. Realizace
  • Sebemotivace a sebenastartování
  • Práce s prezentačním prostorem a pomůckami
  • Verbální a neverbální techniky prezentátora
  • Práce s posluchači - interakce, zapojení, zpětná vazba
  • Časté chyby
 5. Porealizační kroky
  • Způsoby vyhodnocení efektu prezentace
  • Zpráva o průběhu prezentace a reakcích posluchačů
  • Využití SWOT analýzy v procesu sebehodnocení
 6. Tréninková část
  • Příprava prezentace dle doporučených postupů
  • Prezentování před posluchači
  • Vyhodnocení efektu prezentace
  • Stanovení plánu osobního rozvoje

Prezentační dovednosti

Vybraný termín:

13.2.2020 –  14.2.2020  Praha

Cena
5120 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.