Praktické využití počítače

kurz

Základní info

Předpoklady

Nejsou kladeny žádné požadavky na předchozí znalosti.

Charakteristika kurzu

Účastníci kurzu se praktickým způsobem naučí od základů ovládat osobní počítač v programu Windows, práci se soubory a složkami na jednom počítači i v síti, napsat zprávu, dopis, leták, plakát v programu Word; vytvořit tabulky, přehledy, grafy a adresáře v programu Excel. Praktické ukázky dopisu na více adres, tisku štítků na dopisy, vytváření efektních dokumentů obsahujících tabulky, grafy a podobně. Naučí se ovládat tiskárnu. Součástí tohoto kurzu je i seznámení s Internetem, získávání informací a jejich přenos do Wordu a Excelu. Kromě toho se také naučí přijímat a odesílat elektronickou poštu. Nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti, ani se nezabývá podrobnostmi, jako je nastavení počítače, nebo konfigurace programů.

Anotace kurzu

* charakteristika systému MS Windows, režimy provozu, struktura okna, manipulace s okny, ikony, práce s myší
* popis správce programů - základního obsluhujícího programu systému
* popis jednotlivých skupin systému ( hlavní skupina, příslušenství, hry )
* popis jednotlivých ovládacích programů hlavní skupiny ( správce souborů, správce tisku, ovládací panel, prohlížeč schránek, instalace Windows, PIF editor, příslušenství)
* možnost využití dalších vestavěných aplikací
* úvod do problematiky textového procesoru MS Word, rozdíly mezi psacím strojem a textovým editorem, základní termíny DTP
* popis prostředí, základní obrazovka, výběr z menu, ovládání pomocí ikon
* práce s jednoduchým textem, úprava textu, kurzor, pohyb po textu, přeskupování textu, určování vlastností textu, písmo, práce s bloky a odstavci
* formát stránky, zarážky, tabelátory
* styl dokumentu, styl odstavce a jejich vztah
* tabulky, rámečky, kreslení, grafy, rovnice, tvorba obsahu a abecedního rejstříku
* úvod do problematiky tabulkového procesoru MS Excel, popis obrazovky tohoto produktu, způsoby pohybu po tabulce, adresování buněk v tabulce
* popis a využití jednotlivých ikon a menu
* práce s blokem, matematické výrazy, statistické, databázové, finanční a další funkce
* tisk celé tabulky a jejích částí, nastavení tiskárny, možnosti grafické úpravy textu
* vzhled a grafická úprava tabulky, písmo
* tvorba grafů a jejich použití
* práce s databází, třídění, možnost výběru podle zadaných kritérií, import a export dat
* možnost propojení Excelu a Wordu ( propojení textu s tabulkou ) a jejich svázání pomocí DDE, spojení pomocí OLE a její použití
* příklady, dotazy, diskuse

Pomůcky

Účastníkům kurzu jsou zapůjčeny knihy Windows, Word a Excel, které si mohou po skončení kurzu zakoupit.

Místo konání

Kurz se může konat v našich pevných učebnách, které najdete v sekci Počítačová škola, Rozmístění a vybavení učeben, nebo se může konat v některé z našich mobilních učeben kdekoliv dle přání zákazníka

Praktické využití počítače

Vybraný termín:

 Pardubický kraj

Cena
3570 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.