Praktické použití ArchiMate 3.2

Základní info

Cíle kurzu

Interaktivní procvičení jazyka ArchiMate na naší vlastní případové studii z oblasti výroby automobilů. Po rekapitulaci každé oblasti následuje jedno nebo více praktických cvičení, která jsou poté společně vyhodnocena. Kurz se zaměřuje na všechny oblasti architektury, od business strategie a úvodní vize, přes business procesy, aplikace až po technologie a samotnou výrobu. Součástí je i zachycení motivace a změn architektury v čase.Obsah je možné upravit podle konkrétních potřeb a zaměření účastníků.

Obsah kurzu

- ArchiMate – stručná rekapitulacecharakteristika a principy jazyka ArchiMatearchitektonické vrstvy a jejich konceptyvazby a derivované vazbyhlediska (viewpoints)rozšířenívysvětlení rozdílů mezi modelováním a vizualizacícvičení: rekapitulace ArchiMate notace- Představení případové studiezaměření případové studie a popis situacepřehled procvičovaných oblastí- Motivaceidentifikace zainteresovaných osob (stakeholderů) a jejich motivaceidentifikace požadavků a omezeníaplikace principůcvičení: zainteresované osoby a jejich cílecvičení: požadavky a jejich realizace- Vizezachycení stěžejních součástí podnikutechniky pro zjednodušené zachycení řešené oblasticvičení: vizualizace vize pro jednotlivé zainteresované osoby- Doporučené technikyPostup modelováníRozsah a obsahKonzistenceAbstrakceStrukturaRozmístění prvkůPoužití barevHygiena modelůcvičení: procvičení probíraných technik- Business vrstvavysvětlení rozdílů mezi schopnostmi, funkcemi, procesy a službamivolba správné granularity vizualizovaných komponent

Předpoklady

- Orientace v oblasti architektury- Základní znalost standardu ArchiMate

Studijní materiály

- Výklad i školicí materiály v českém jazyce.

Praktické použití ArchiMate 3.2

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.