Pracovník grafického studia - REKVALIFIKACE (RK4)

Základní info

Popis kurzu

CorelDraw - základy počítačové grafiky (CDR) Absolvent modulu ovládá základní znalosti z oblasti grafiky a zpracování uměleckého textu. Umí vytvářet kvalitní propagační materiály za pomoci vektorově orientovaného grafického programu CorelDraw. CorelDraw - počítačový design pro pokročilé (CDR2) Absolvent modulu ovládá pokročilé techniky práce v grafickém programu CorelDraw. Ovládá tvorbu složitějších objektů, tipy a triky pro rychlou a efektivní práci. Adobe Photoshop - základní kurz (AP1) Absolvent modulu ovládá bitmapový grafický program Adobe Photoshop. Dále ovládá znalosti o zpracování obrazu na počítači a jeho dalším využití. Adobe Photoshop - pro pokročilé (AP2) Absolvent modulu ovládá pokročilé techniky práce v grafickém programu Adobe Photoshop. Umí používat nadstavbové prvky, tipy a triky pro rychlou a efektivní práci. Typografie pro každodenní praxi - pokročilá práce s textem (TPG) Absolvent modulu ovládá znalosti potřebné k vytvoření profesionálního typografického designu. Umí využívat základní programy pro sazbu jednoduchých textových materiálů. Adobe InDesign - základní kurz (PTAD) Absolvent modulu ovládá praktickou typografií na pozadí špičkového sázecího programu Adobe InDesign. Ovládá pravidla hladké a technické sazby, se strukturou písma, tvorbou knih a typografií na Internetu.

Cíle kurzu

Absolvent kurzu ovládá praktické dovednosti pro tvorbu grafických materiálů v digitální i tištěné podobě. Po praktické stránce absolvent ovládá navrhování grafiky všeho druhu ve 2D i 3D prostoru, knižní a časopisovou sazbu včetně publikování grafického materiálu na Internetu v prostředí produktů firem Corel, Adobe, popř. Autodesk či Quark.

Tento program je akreditován MŠMT jako rekvalifikační program na pracovní pozici Pracovník grafického studia v celkové hodinové dotaci 96hod. + 4hod. závěrečný test
Pro splní podmínky uvedené v § 57 odst. 1 písm d) zákona o DPH (má akreditaci MŠMT a provádí činnost za účelem rekvalifikace), je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně činnost poskytovaná podle tohoto ustanovení i samoplátcům, kteří nejsou v evidenci úřadu práce.

Pracovník grafického studia - REKVALIFIKACE (RK4)

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.