Používání MS Project v praxi

kurz

Základní info

PRO KOHO JE KURZ URČEN:  Tento kurz je určen pro vedoucí pracovníky, kteří se chtějí naučit používat program MS Project k efektivnímu řízení projektů.

POTŘEBNÉ VSTUPNÍ ZNALOSTI:  Žádné speciální znalosti nejsou požadovány.

CÍLE KURZU:  Hlavním cílem je naučit účastníky základním pravidlům při vytváření a řízení projektů pomocí tohoto programu. Absolventi budou ovládat základní pojmy potřebné při plánování projektů, budou umět samostatně vytvářet a řídit projekty, vytvářet. grafy a tabulky. Naučí se pracovat při těchto činnostech efektivně.

ZÁKLADNÍ OSNOVA KURZU:
- Úvod do problematiky plánování projektů
- Základní pojmy v oblasti plánování projektů
- Vkládání počátečního data, úloh a pracovních sil
- Práce s kalendáři
- Sdílení zdrojů
- Vytváření hierarchické struktury projektu
- Řízení projektu - operativní řízení prací, informace o projektu
- Informace o alokaci zdrojů, sledování vývoje projektu
- Aktualizace projektu, srovnání projektu s plánem
- Nastavení tisku a vlastní tisk sestav
- Přizpůsobení prostředí programu MS Project

METODICKÁ STRÁNKA KURZU:  Kurz je postaven na praktických příkladech. Během kurzu účastníci procházejí několik modelových situací z praxe.

Používání MS Project v praxi

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
4000 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.