PostgreSQL Programming (CZ)

David Solnař

Kurzem Vás provede David Solnař

Základní info

Popis kurzu

Kurz poskytuje znalosti a zkušenosti potřebné pro zhodnocení a optimalizaci dotazů a časů odezev na dotazy. Je zaměřen na systematickou identifikaci a optimalizaci faktorů databáze ovlivňujících výkon dotazů.

Cíle kurzu


 • Porozumět architektuře databázového systému

 • Provést instalaci a implementaci databázového systému

 • Ladit výkon

 • Rozkládat tabulky na části za účelem optimalizace

 • Porozumět možnostem vysoké dostupnosti

 • Porozumět procesu replikace

 • Monitorovat databázový systém

 • Použít procedurální jazyk

 • Používat rozšiřující nástroje

 • Použít a spravovat conection pooling

Určeno pro

Správcům databázového systému PostgreSQL, kteří si chtějí prohloubit své znalosti o pokročilá témata především v oblasti velkých řešení s vysokou dostupností.

Obsah kurzu


 • Měření výkonu databáze - Důležitost srovnávacích měření, klíčové měření výkonu dotazů: Profiler, doporučení pro identifikaci zamykání a blokování

 • Optimalizace fyzického návrhu databáze - model optimalizace výkonu, optimalizační strategie schématu: klíče, optimalizační strategie schématu: zodpovědná denormalizace, optimalizační strategie schématu: generalizace

 • Optimalizace dotazů pro výkon - model výkonnostní optimalizace: dotazy, co znamená logický tok dotazu, rozhodování o použití poddotazů, doporučené postupy pro budování efektivních dotazů

 • Optimalizace dotazů - Doporučení pro správné psaní dotazů. Urychlení stávajících indexů. Optimalizace JOINů. Rychlá synchronizace dat použitím operátora MERGE.

 • Optimalizace strategie indexů - model výkonnostní optimalizace: indexy, rozhodování o použití indexu

 • Správa konkurenčních operací - model výkonnostní optimalizace: problémy zamykání a blokování, prezentace o užití efektivních dotazů pro redukování zamykání a blokování, strategie redukce zamykání a blokování, DEADLOCKS

 • Optimalizace aplikačního zpracování - Minimalizace blokování a deadlocků. Optimalizace transakcí. Doporučení z praxe.

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

PostgreSQL Programming (CZ)

Vybraný termín:

16.9.2021 –  17.9.2021  Online

Cena
13000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a deset ? Součet zapište číslicemi.