Pojmy a principy objektové technologie

kurz

Základní info

Pojmy a principy objektové technologie
Délka kurzu: 1 den
Cíle školení: Získat základní informace o objektově orientovaných
technologiích, o jejich praktickém použití při projektování. Seznámit se s UML
a s možnostmi UML CASE nástrojů.

Cílová skupina kurzu: Analytici, programátoři a řídící pracovníci; zaměstnanci
společností, kteří spolupracují s dodavatelskými firmami vyvíjejícími
informační systémy na zakázku. Posluchačům používajícím strukturální přístup
jsou vysvětleny výhody objektového přístupu a oba přístupy jsou porovnány.

Obsah kurzu: Probíraná témata:
Porovnání strukturálního a objektového přístupu
Co je to objekt ? Co je to zpráva ?
Základní a odvozené pojmy objektové orientace (zapouzdření, polymorfismus,
třída, dědění, asociace, ....)
Reusability (znovupoužitelnost)
Modelování - co je to modelování ? proč modelujeme ?
Základní fáze projektu, role v projektu, metodologie
UML - přehled a mechanismy, nejdůležitější modely
Použití UML při vývoji informačního systému
CASE - včem nám mohou pomoci ? jak si vybrat vhodný CASE ?

Předpokládané znalosti:
není potřeba žádné přípravy

Pojmy a principy objektové technologie

Vybraný termín:

 Praha

Cena
6000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a šest ? Součet zapište číslicemi.