PECB ISO/IEC 27005 Management rizik bezpečnosti informací - Risk Manager (CZ)

Kurzem Vás provede Petr Tuka

CISM, CRISC, CISA, CDPSE, CASP+. Je profesionál v oblasti informační bezpečnosti s třicetiletou praxí. V současné době se zaměřuje na poskytování…

Základní info

Popis kurzu

Školení Manažer rizik ISO/IEC 27005 umožňuje účastníkům pochopit proces vývoje, vytváření, udržování a zlepšování rámce řízení rizik bezpečnosti informací na základě pokynů normy ISO/IEC 27005.

 • Tento kurz je založen na teorii a osvědčených postupech v oblasti informační bezpečnosti.
 • Kurz obsahuje praktické příklady a scénáře.
 • Účastníci jsou vyzýváni k aktivní účasti a zapojení do diskusí a cvičení a kvízů.
 • Kvízy mají podobnou strukturu jako certifikační zkouška.

Cíle kurzu

 • Uvědomit si souvislost mezi riziky a opatřeními bezpečnosti informací
 • Porozumět koncepcím, přístupům, metodám a technikám, které umožňují efektivní proces managementu rizik podle normy ISO/IEC 27005
 • Naučit se interpretovat požadavky  ISO/IEC 27001 na management rizik bezpečnosti informací
 • Získat kompetence k účinnému poradenství organizacím v oblasti osvědčených postupů managementu rizik bezpečnosti informací

Určeno pro

 • Manažerům řízení rizik bezpečnosti informací
 • Osobám, které jsou v organizaci odpovědné za bezpečnost informací, dodržování předpisů a rizika
 • Členům týmu bezpečnosti informací
 • IT poradcům a konzultantům
 • Pověřencům pro ochranu osobních údajů

Obsah kurzu

1. den: Úvod do ISO/IEC 27005 a řízení rizik
 • Cíle a struktura kurzu
 • Normy a předpisové rámce
 • Základní pojmy a principy řízení bezpečnostních rizik
 • Program řízení rizik
 • Stanovení kontextu
2. den: Posouzení, ošetření, přijetí a komunikace rizik na základě normy ISO/IEC 27005
 • Identifikace rizika
 • Analýza rizik
 • Posouzení rizik
 • Ošetření rizik
 • Akceptace rizik bezpečnosti informací
 • Komunikace rizika a konzultace
3. den: Metody sledování, přezkumu a hodnocení rizik
 • Monitorování a přezkum rizik v oblasti bezpečnosti informací
 • Metodika OCTAVE a MEHARI
 • Metodika EBIOS
 • Rámec NIST
 • Metodika CRAMM a TRA
 • Metodika TRA
 • Uzavření vzdělávacího kurzu

Předpoklady

Základní znalost ISO/IEC 27005 a zevrubná znalost řízení rizik bezpečnosti informací.

Studijní materiály

Oficiální školící materiály v anglickém jazyce.

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 300 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout.

Návaznosti

PECB ISO/IEC 27005 Management rizik bezpečnosti informací - Lead Risk Manager

PECB ISO/IEC 27005 Management rizik bezpečnosti informací - Risk Manager (CZ)

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
23 600 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.