​​​​​​​PECB ISO/IEC 27001 Management bezpečnost informací - Lead Implementer (CZ)

Kurzem Vás provede Petr Tuka

CISM, CRISC, CISA, CDPSE, CASP+. Je profesionál v oblasti informační bezpečnosti s třicetiletou praxí. V současné době se zaměřuje na poskytování…

Základní info

Popis kurzu

Kurz ISO/IEC 27001 Lead Implementer umožňuje účastníkům získat znalosti a dovednosti potřebné k podpoře organizace při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).

Obsah školení je nabitý praktickými cvičeními a případovými studiemi, které Vám pomohou načerpat reálné zkušenosti, jež můžete uplatnit při svých každodenních činnostech a aktivitách. Školení zahrnuje vše, co potřebujete k získání příslušného certifikátu.

 • Tento vzdělávací kurz obsahuje cvičení formou esejí, kvízy s výběrem odpovědí, příklady a osvědčené postupy používané při implementaci ISMS.
 • Účastníci jsou nabádáni, aby při plnění kvízů a cvičení vzájemně komunikovali a zapojovali se do diskusí. 
 • Cvičení vycházejí z případové studie. 
 • Cvičné testy jsou podobné certifikační zkoušce.

Cíle kurzu

 • Vysvětlit základní koncepty a principy systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) vycházejícího z normy ISO/IEC 27001.
 • Interpretovat požadavky normy ISO/IEC 27001 na ISMS z pohledu implementátora.
 • Zahájit a naplánovat implementaci ISMS vycházejícího z normy ISO/IEC 27001 s využitím metodiky PECB IMS2 a dalších osvědčených postupů.
 • Podporovat organizaci při provozování, udržování a neustálém zlepšování ISMS vycházejícího z normy ISO/IEC 27001.
 • Připravit organizaci na certifikační audit třetí stranou.

Určeno pro

 • Manažerům nebo konzultantům, kteří se podílejí na zavádění a provozování  ISMS.
 • Externím poradcům, kteří usilují o profesionální znalost implementace ISMS.
 • Osobám odpovědným za zajištění souladu s požadavky na bezpečnost informací v organizaci.
 • Členům týmu pro implementaci a provozování ISMS.

Obsah kurzu

1 den: Úvod do ISO/IEC 27001 a zahájení ISMS
 • Cíle a struktura kurzu
 • Normy a předpisové rámce
 • Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS)
 • Základní koncepty a principy ISMS
 • Zahájení implementace ISMS
 • Porozumění organizaci a jejímu kontextu
 • Rozsah ISMS
2. den: Plánování implementace ISMS
 • Vůdčí role vedení a schválení ISMS projektu
 • Organizační struktura
 • Analýza stávajícího stavu systému řízení
 • Politika bezpečnosti informací
 • Řízení rizik
 • Prohlášení o aplikovatelnosti 
3. den: Implementace ISMS
 • Proces řízení dokumentace
 • Výběr a návrh bezpečnostních opatření
 • Implementace bezpečnostních opatření
 • Trendy a technologie
 • Plán komunikace
 • Plán školení a zvyšování povědomí
 • Řízení incidentů
4. den: Monitorování, měření, neustálé zlepšování a příprava na certifikační audit
 • Monitorování, měření, analýza a vyhodnocení
 • Interní audit
 • Přezkoumání vedením
 • Ošetření neshod
 • Neustálé zlepšování
 • Příprava na certifikační audit
 • Certifikační proces a ukončení kurzu 

Předpoklady

Hlavním požadavkem pro účast na tomto kurzu je obecná znalost pojmů ISMS a normy ISO/IEC 27001.

Studijní materiály

Oficiální školící materiály v českém nebo anglickém jazyce.

Účastníci obdrží materiály ke školení, které obsahují více než 450 stran vysvětlujících informací, příkladů, osvědčených postupů, cvičení a kvízů. Materiály jsou dostupné v elektronické formě prostřednictvím aplikace KATE.  Veškerou dokumentaci lze pomocí aplikace KATE stáhnout a následně vytisknout.

​​​​​​​PECB ISO/IEC 27001 Management bezpečnost informací - Lead Implementer (CZ)

Vybraný termín:

14.10.2024 –  17.10.2024  ONLINE

Cena
38 770 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.