Oracle Business Intelligence (OBI) - základy vizualizace

Kurzem Vás provede Michal Kolafa

Zapálený tvůrce reportů v Oracle Business Intelligence i konkurenčních reportovacích nástrojích. Má dlouholeté zkušenosti  jak na dodavatelské, tak na…

Základní info

Vyvážený 3 denní detailní kurz vizualizace v Oracle BI, který v logických celcích střídá teoretický výklad s praktickými ukázkami a samostatnými cvičeními. Účastníci kurzu se nejdříve seznámí s jednotlivými komponentami nástroje (OBI Interactive Dashboards, OBI Answers a OBI Delivers) a dojde k osvětlení specifické terminologie, kterou OBI používá, tzn. vysvětlíme si, co se rozumí pod pojmy panel, stránka panelu, oddíl, výzva, analýza atp., tak aby se uživatelé cítili v průběhu školení komfortně a neztráceli se ve výkladu.

Poté se ve výkladu zaměříme na práci s již publikovanými reporty, u kterých si ukážeme, že v případě OBI se skutečně nejedná o statický reporting, ale nástroj nabízí spoustu interaktivních funkcí, které uživateli umožní nejen standardní filtraci, ale různé modifikace reportů, které si navíc uživatel může uložit tak, aby se ke svému nastavení mohl kdykoliv vrátit.

Hlavní část školení je zaměřena na tvorbu vlastních výstupů a jejich následnou publikaci. Účastníci si zkusí vytvořit vlastní analýzy, ve kterých si ukážeme základní grafické a obsahové modifikace výstupu a zaměříme se na jednotlivé možnosti seskupování (schránky, skupiny)  a omezování dat (filtrace, kroky výběru). Představíme si různé typy zobrazení dat, jako je tabulka, kontingenční tabulka nebo nespočet typů grafů. Ve chvíli, kdy už umíme analýzu vytvořit, bylo by škoda se o ni nepodělit. Ukážeme si tedy jak analýzu umístit na panel a jak uživatelům reportu umožnit co nejkomfortnější práci s Vašimi výstupy. Na závěr kurzu  si necháme takové bonbónky jako je Action Framework Linking, Master-Detail a detailněji si představíme komponentu OBI Delivers, to znamená vysvětlíme si, co je to Alert a jaké má možnosti.

Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří nechtějí jen konzumovat výstupy ostatních kolegů, ale aktivně si vytvářet vlastní reporty. Práce s nástrojem nevyžaduje znalost SQL.

Osnova:

1. den

Představení nástroje OBI EE

Základní práce s nástrojem

 • Uživatelský přístup do školícího prostředí OBI
 • Uživatelské nastavení (výchozí stránka, jazyk)
 • Navigace v prostředí OBI (Domů, Menu, BI Presentation Catalog, Panel)

Úvod do OBI Interactive Dashboards (práce s reporty na panelu)

 • Omezování dat a výběr pohledu na panelu
 • Uložení vlastního přizpůsobení a zařazení reportů mezi oblíbené
 • Funkčnosti v analýzách (zejména nad kontingenční tabulkou: řazení, změna pořadí sloupců, přetažení sloupců)
 • Export PDF/XLS, Tisk

Úvod do Oracle Business Intelligence Answers

 • Seznámení s OBI komponentou Answers - nástroj pro vytváření analýz

Vytvoření analýzy a její základní vizualizační a obsahová modifikace

Hierarchický sloupec

Omezování a seskupování dat v OBI Answers

 • Základní možnosti filtrace

2. den

Omezování a seskupování dat v OBI Answers

 • Kroky výběru
 • Skupiny, vypočítané položky
 • Schránky

Kombinace sestav za použití množinových operátorů

Interpretace výsledků pomocí různých typů zobrazení

 • Základní typy zobrazení (graf, kontingenční tabulka)

3. den

Interpretace výsledků pomocí různých typů zobrazení

 • Základní typy zobrazení (výběr sloupce, výběr zobrazení)
 • Další možnosti vizualizace dat

OBI Interactive Dashboards

 • Tvorba interaktivních panelů
 • Výzva panelu

Action Framework

Master – Detail Linking

 • Stručné seznámení s OBI Delivers – nástroj pro doručení výsledků
 • Tento kurz nabízíme uskutečnit také jako Zakázkové firemní školení přímo ve Vaší firmě či na Vašem pracovišti s použitím naší mobilní notebookové učebny.

Oracle Business Intelligence (OBI) - základy vizualizace

Vybraný termín:

2.11.2021 –  4.11.2021  Praha 4 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.