OO Writer

kurz

Základní info

Kurz je určen všem uživatelům se základní znalostí operačního systému Microsoft Windows, nebo Linux, kteří si potřebují osvojit práci s textovým editorem OpenOffice.org Writer. Účastníci se zde naučí samostatně vytvářet dokumenty a upravovat je na vysoké typografické úrovni.
Dopis - nový dokument, naposledy používané soubory, přesouvání kurzoru, úpravy textu, režimy psaní, automatické texty, označení přepsání a zrušení textu, anulace chyb, opakování akce, shromažďování přesouvání a kopírování textu, zobrazení dokumentu, jazykové pomůcky, tisk, náhled před tiskem, vlastní tisk, uložení a zavření dokumentu.
Zpráva - formát textu, změna typu velikosti a dalších vlastností písma, animace textu, změna vlastností odstavce, zarovnání textu, odsazení, práce s tabulátory, řádkování, odsazení odstavců, čáry a stíny, iniciály, číslované odstavce a odrážky, styly odstavce, automatické formátování dokumentu, přiřazení stylů k odstavcům, úprava stylu odstavce, vytvoření nového stylu odstavce, šablona dokumentu, přiřazení šablony dokumentu, úpravy šablony.
Obchodní korespondence - hromadná korespondence, vytvoření a určení datového souboru, vložení slučovacích polí, sloučení, nastavení dotazu, použití externích zdrojů, automatické opravy, automatický text, vložení obrázku a ikony, tisk obálek a nálepek.
Kniha - formát a ohraničení stránky, osnova, vytvoření osnovy, zobrazení různých úrovní osnovy, změna úrovně textu, přesouvání textu v osnově, číslování osnovy, záhlaví a zápatí, další parametry, zrušení a číslování stránek, poznámky pod čarou, její vložení a zrušení, obsah a arejstřík, vytvoření obsahu a rejstříku.
Týmová práce - Internet, práce s dlouhými dokumenty, vytvoření hlavního dokumentu, odstranění a otevření vnořeného dokumentu, poznámky a revize, revizní značky, ochrana dokumentů heslem, elektronická pošta, odeslání dokumentu elektronickou poštou.

OO Writer

Vybraný termín:

 Jihočeský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
1 600 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.