Obsluha osobního počítače + testování ECDL Start

kurz

Základní info

Předpoklady

Kritéria pro výběr účastníků ze strany vzdělávacího střediska na předchozí vzdělání k této pracovní činnosti nejsou žádná. Nejsou požadovány žádné zvláštní znalosti v práci s osobním počítačem. V případě že organizátorem akce je úřad práce, řídí se kritéria vnitřními předpisy tohoto úřadu. Ze širokého spektra nabídky vzdělávacích kurzů vyplývá jejich použitelnost pro všechny pracovníky firem, úřadů státní správy a všech resortů (zdravotnictví, školství, zemědělství, průmysl, obchod) a dalších zařízení, jako jsou domy dětí a mládeže, školní kluby, dětské domovy a podobně.

Charakteristika kurzu

Kurz je určen pro posluchače, kteří chtějí používat osobní počítač ve svém pracovním zařazení. V současné době je znalost používání osobního počítače požadována téměř na všech pracovních pozicích jak v administrativě tak i v některých dělnických profesích. Osnovy tohoto kurzu jsou koncipovány tak, aby kurz byl zároveň také přípravou k testům ECDL Start. Účastníci kurzu budou nejprve seznámeni se základy informačních technologií. V další části se praktickým způsobem naučí používat osobní počítač pro různé administrativní práce. Naučí se pracovat s operačním systémem Windows, napsat zprávu, dopis, leták, plakát v programu Word, vytvořit tabulky, přehledy, grafy a adresáře v programu Excel. Součástí tohoto kurzu je rovněž práce s Internetem, odesílání a příjem zpráv pomocí elektronické pošty. V tematickém celku „Jak hledat zaměstnání“ si účastníci osvojí dovednosti, které jim dále pomohou při aktivním hledání zaměstnání. Po vykonání závěrečných zkoušek MŠMT je účastníkům vystaveno rekvalifikační osvědčení s celorepublikovou platností. Následně mají účastníci kurzu možnost absolvovat testy ECDL Start.

Anotace kurzu

1. - 3. den: Práce s počítačem a správa souborů - 21 vyučovacích hodin

* zapnutí, správné vypnutí počítače a restart, ukončení nereagujících aplikací
* základní systémové informace
* konfigurace operačního systému
* formátování výměnných médií
* instalace a odinstalování programu
* spuštění aplikace pro editaci textu, otevření, vytvoření a uložení souboru do určené složky na disku
* práce s ikonami, vytvoření zástupce
* práce s okny – části okna, ovládání okna, přepínání mezi okny
* struktura složek na disku
* práce se složkami – vytvoření, hledání
* nejčastěji používané typy souborů, přípona souborů
* kopírování a přesun souborů a složek
* smazání a obnovení souborů a složek
* komprese souborů
* virová nákaza, práce s antivirovým programem
* změna výchozí tiskárny v systému
* tisk, správce tisku, tisková úloha


4. - 7. den: Textový editor Word - 28 vyučovacích hodin

* spuštění a ukončení práce s textovým editorem
* otevření, zavření, vytvoření a uložení dokumentu
* úprava základních nastavení – měřítko zobrazení, panely nástrojů, netisknutelné znaky
* psaní textu
* vkládání symbolů a speciálních znaků
* označování textu – znaku, slova, řádku, několika řádků, odstavce, celého dokumentu
* kopírování, přesun a mazání textu
* opravy v textu
* vyhledání a nahrazení textu
* formátování textu
* kopírování formátů textu
* práce se styly pro text a odstavec
* dělení slov na konci řádku
* formátování odstavce – znak konce odstavce
* tabulátory, zarážky pro tabulátory
* formát číslování a odrážek
* ohraničení a stínování odstavce
* formátování dokumentu
* orientace stránky, okraje, velikost stránky
* konec stránky v dokumentu
* záhlaví a zápatí dokumentu
* číslování stránek dokumentu
* vytváření a formátování tabulek
* vkládání a úpravy obrázků a objektů do dokumentu
* hromadná korespondence
* kontrola pravopisu v dokumentu
* náhled – ukázka dokumentu před vytištěním
* tisk dokumentu – počet kopií, výběr stránek, volba tiskárny


8. - 11. den: Tabulkový kalkulátor Excel - 28 vyučovacích hodin

* spuštění a ukončení práce s tabulkovým kalkulátorem Excel
* otevření, zavření, vytvoření a uložení sešitu
* úprava základních nastavení – měřítko zobrazení, panely nástrojů
* práce s příčkami – uzamčení záhlaví sloupců či řádků
* vkládání čísla, data a textu do buněk
* označování buněk, řádků a sloupců
* vkládání a odstraňování řádků a sloupců
* změna výšky řádku a šířky sloupce
* kopírování, přesun a mazání buněk
* řazení dat
* vložení, přejmenování, odstranění, kopírování a přesun listu
* vytváření vzorců pomocí matematických operátorů
* odkazování na buňky – relativní, absolutní, smíšené odkazy
* práce s funkcemi – vytvoření funkce SUMA, PRŮMĚR, MIN, MAX, POČET, KDYŽ
* číselné formáty buněk
* formátování obsahu buněk
* vytváření a úprava grafu
* úpravy vzhledu listu – okraje, orientace listu
* přizpůsobení listu tak, aby se obsah vešel na jednu stranu nebo zadaný počet stran
* záhlaví a zápatí – číslování stránek, vložení data, názvu souboru, autora sešitu
* náhled – ukázka před tiskem
* nastavení listu pro tisk – opakování řádku na začátku každé tištěné strany
* tisk – označených buněk, listu, celého sešitu, počet kopií


12. - 13. den: Internet a elektronická pošta - 14 vyučovacích hodin

* pojmy – Internet, WWW, HTTP, URL, hyperlink, ISP, FTP
* struktura webových adres
* intervetový prohlížeč
* vyhledávací stroj a jeho používání
* cookie a vyrovnávací paměť (cache)
* bezpečnostní zásady – digitální podpis, kódování, virová nákaza, používání kreditních karet, firewall
* spuštění a uzavření webového prohlížeče
* změna domovské stránky prohlížeče
* zobrazení webové stránky, ukončení stahování stránky a obnovení stránky
* panely nástrojů
* zapnutí a vypnutí zobrazování obrázků na stránce
* přechod na stránku textovým nebo grafickým odkazem
* záložky na webové stránce
* vyhledávání webových stránek pomocí vyhledávacího nástroje
* kopírování textu, obrázků nebo URL do dokumentu


14. den: Jak hledat zaměstnání - 7 vyučovacích hodin

* příprava k hledání pracovního místa
* hledání místa na úřadech práce
* jak najít práci pomocí personální agentury
* vyhledání práce v inzertních rubrikách nebo v inzertních novinách
* vyhledání pracovní příležitosti na internetu a registrace svých požadavků
* osobní kontaktování institucí a firem
* jak oslovit zaměstnavatele
* jak sestavit atraktivní životopis
* jak zdůraznit své přednosti
* příprava k pohovoru (jak uspět u přijímacího pohovoru)
* průběh vlastního pohovoru


15. - 16. den: Opakování - 14 vyučovacích hodin

* po ukončení výuky budou dva dny věnovány opakování a cvičným samostatným úkolům


17. den: Závěrečná zkouška MŠMT - 7 vyučovacích hodin

* všichni účastníci kurzu obdrží desky se závěrečným znalostním testem a zadáním čtyř praktických úkolů


18. den: Testy ECDL

* testy ECDL jsou prováděny v akreditované testovací místnosti a systém testování se skládá ze 4 modulů

Pomůcky

Literatura používaná v kurzu, která zůstává účastníkům po ukončení kurzu
# Windows XP snadno a rychle
# Word 2003 snadno a rychle
# Excel 2003 snadno a rychle
# První kroky s Internetem
# Outlook 2003 snadno a rychle
# Jak hledat a najít zaměstnání

Další pomůcky:
# Jak zvládnout testy ECDL - řidičák na počítač v příkladech
# AgroKonzulta Žamberk - výuková skripta ECDL

Místo konání

Kurz se může konat v našich pevných učebnách, které najdete v sekci Počítačová škola, Rozmístění a vybavení učeben, nebo se může konat v některé z našich mobilních učeben kdekoliv dle přání zákazníka.

Časový rozvrh

Tento rekvalifikační kurz je čtyřtýdenní v délce 18-ti pracovních dnů (77 hodin teoretickévýuky, 35 hodin praktické výuky, 7 hodin závěrečná zkouška MŠMT, 7 hodin testování ECDL). Každý den začíná školení v 8.00 a končí v 15.00 s následujícími přestávkami:
Časové rozmezí Typ přestávky
8:55 - 9:00 Běžná přestávka
9:45 - 10:00 Svačina
10:55 - 11:00 Běžná přestávka
11:45 - 12:30 Oběd
13:40 - 13:50 Běžná přestávka

Lektor postupně probírá určenou problematiku po jednotlivých kapitolách (ty se dělí do bodů), které jsou dány osnovami kurzu. Vysvětlení každého bodu je ukázáno vždy minimálně na příkladu, který lektor ukazuje pomocí zpětného projektoru na plátně. Účastníci mají možnost si ukázaný příklad vyzkoušet na svém počítači. Po vysvětlení celé kapitoly si účastníci procvičí probíranou látku na zadaných příkladech.

Obsluha osobního počítače + testování ECDL Start

Vybraný termín:

 Pardubický kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
10 190 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.