Obsluha osobního počítače

Kurzem Vás provede lektoři z firmy AbecedaPC

Základní info

Popis kurzu

Rekvalifikace Obsluha osobního počítače je určená pro začátečníky v práci s počítačem. Účastníci se naučí pracovat s počítačem v kancelářích nebo v provozech podniků, firem a úřadů. Rekvalifikace je vedená prakticky s velkým důrazem na procvičování. Délka rekvalifikace je 80 hodin + závěrečná zkouška.
Rekvalifikace je rozdělená do několika částí:
- bezpečnost a ochrana zdraví při práci s počítačem,
- operační systém Windows, vyhledávání informací na internetu,
- textový editor Word,
- tabulkový kalkulátor Excel,
- vytváření prezentací v aplikaci PowerPoint,
- Outlook - email, kalendář a kontakty,
- OneNote - zaznamenávání a správa poznámek.

Cíle kurzu

Rekvalifikace akreditovaná MŠMT na základy práce s Windows, vyhledávání informací na internetu, programy Word, Excel, PowerPoint, Outlook a OneNote.

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
Operační systém Windows
Vyhledávání informací na internetu
Textový editor Word
Tabulkový kalkulátor Excel
PowerPoint - vytváření prezentací
Outlook - email, kalendář a kontakty
OneNote - zaznamenávání a správa poznámek

Obsah kurzu

 1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
  • Zásady práce s počítačem – sezení u počítače, vhodného osvětlení, přestávky v práci
  • Rizika provozování počítače jako elektrického přístroje
 2. Operační systém Windows
  • Spuštění a vypínání počítače
  • Práce s myší a klávesnicí
  • Orientace v programech a výchozích složkách
  • Vytváření složek a souborů, jejich ukládání a otevírání
  • Kopírování, přesouvání, mazání a přejmenování souborů a složek
  • Vyhledávání souboru v počítači
  • Ukládání souborů na externí zařízení
  • Nastavení a přepínání klávesnice
  • Nastavení hlasitosti a času
 3. Vyhledávání informací na internetu
  • Seznámení se základními pojmy v oblasti internetu
  • Vyhledávání informací na internetu
  • Webové prohlížeče
  • Stahování souborů z internetu
  • Možnosti sdílení vlastních dat na internetu
  • Možnosti komunikace přes internet
  • Antivirová ochrana
 4. Textový editor Word
  • Práce s textem a nastavení formátování písma
  • Nastavení a formátování odstavců
  • Rychlý pohyb v textu a klávesové zkratky pro zrychlení práce
  • Odrážky a číslování
  • Způsoby zobrazení dokumentu
  • Nastavení vzhledu stránky
  • Tabulky v Microsoft Word
  • Vkládání objektů – obrázky, tabulky a grafy z Excel
  • Automatické opravy
  • Kontrola pravopisu
  • Úvod do práce se styly
  • Použití přednastavených stylů a jejich úprava
  • Motivy
  • Tisk a publikování dokumentu
  • Vytváření vlastních stylů
  • Víceúrovňové číslování a odrážky
  • Pokročilé formátování odstavce, tok textu, dělení slov
  • Pokročilé formátování tabulek v Microsoft Word
  • Styly tabulek
  • Pokročilé formátování obrázků a SmartArt
  • Styly objektů
  • Práce s dlouhými dokumenty
  • Oddíly
  • Vkládání obsahů, seznamů a rejstříků
  • Číslování obrázků a dalších prvků
  • Ochrana dokumentu
  • Revize
  • Poznámky a komentáře
  • Šablony
  • Hromadná korespondence v Microsoft Word
  • Nastavení Microsoft Word
 5. Tabulkový kalkulátor Excel
  • Pojmy v MS Excel - sešit, list, buňka a její adresa
  • Pohyb po buňkách, označení buněk
  • Klávesové zkratky pro usnadnění práce
  • Formátování tabulek – ohraničení, výplň, slučování buněk, práce s řádky a sloupci
  • Formát buňky, formát čísla
  • Formátování různých typů tabulek
  • Základní matematické operace
  • Relativní a absolutní adresace buněk
  • Použití základních funkcí: SUMA, PRŮMĚR, MAX, MIN, POČET
  • Odhalení chyby ve vzorci
  • Základní typy grafů a jejich použití
  • Vytvoření a úprava grafu
  • Podmíněné formátování
  • Zadávání složitějších vzorců
  • Pojmenování buněk a oblastí
  • Funkce KDYŽ, SVYHLEDAT
  • Funkce SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL
  • Vkládání a úprava vnořených funkcí
  • Vybrané funkce z kategorie Text, Datum a čas
  • Ošetření chybových hlášení
  • Propojení listů, sešitů
  • Kombinované typy grafů
  • Víceúrovňové řazení
  • Pokročilé možnosti filtrování
  • Vlastní seznam, ověření dat
  • Extrahování jedinečných hodnot
  • Seskupení dat
  • Kontingenční tabulky
  • Zabezpečení dokumentu
  • Nastavení Microsoft Excel
 6. PowerPoint - vytváření prezentací
  • Prezentační metody
  • Volba vhodného způsobu prezentace
  • Doporučené zásady při vytváření prezentací a jejich snímků
  • Práce se snímky
  • Práce s textem
  • Vkládání a úprava obrázků (fotografií)
  • Kreslení objektů a jejich úprava
  • Vyrovnávání, vrstvení a seskupování objektů
  • Vytváření a úprava objektů typu SmartArt
  • Vkládání a úprava tabulek
  • Vkládání grafů a jejich formátování
  • Úprava vzhledu prezentace
  • Přechodové efekty při střídání snímků
  • Základní animace objektů
  • Poznámky a podklady
  • Tisk prezentace
  • Přenesení prezentace na jiný počítač
  • Vyzkoušení a předvedení prezentace
  • Úprava předlohy snímku
  • Vytváření grafiky pomocí pokročilých metod
  • Pokročilá úprava SmartArt objektů
  • Pokročilé možnosti formátování tabulek
  • Složitější typy grafů
  • Nastavení vlastních animací
  • Animace grafu, SmartArtu a dalších typů objektů
  • Nahrání a střih zvuku
  • Vložení, střih a formátování videa
  • Skryté snímky, seskupování snímků – oddíly
  • Vlastní prezentace
  • Poznámky, komentáře a revize
  • Interaktivní prezentace
  • Správa prezentací
 7. Outlook - email, kalendář a kontakty
  • Popis prostředí aplikace a struktury diáře
  • Odesílání a přijímání zpráv, kopie a skrytá kopie
  • Příloha zprávy, důležitost zprávy
  • Automatický podpis, základní nastavení pošty
  • Třídění zpráv do složek
  • Vytvoření seznamu osobních kontaktů
  • Vyhledávání kontaktů
  • Zápis, změna a zrušení události do kalendáře
  • Opakování události
  • Zobrazení kalendáře – možnosti a nastavení
  • Zadání úkolu, změna a zrušení úkolu, stav úkolu
  • Zobrazení seznamu úkolů – možnosti a nastavení
  • Tisk e-mailů a možnosti tisku kalendáře
 8. OneNote - zaznamenávání a správa poznámek
  • Seznámení s prostředím
  • Práce s poznámkovými bloky
  • Textové poznámky
  • Odkazy na jiné dokumenty
  • Kreslení a vkládání obrázků
  • Vkládání tabulek a grafů
  • Vyhledávání poznámek
  • Přiřazování příznaků poznámkám
  • Vytváření seznamů úkolů z označených poznámek
  • Spolupráce s programem Outlook a dalšími programy Microsoft Office
  • Sdílení poznámek

Předpoklady

ukončené základní vzdělání, znalosti v oblasti počítačů nejsou požadovány

Studijní materiály

naše učební materiály v ceně

Obsluha osobního počítače

Vybraný termín:

30.10.2024 –  21.11.2024  Středočeský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.
CAD