Objektově orientované programování v prostředí C# - .NET

kurz

Základní info

Cíle kurzu: Modul účastníkům názornou formou vyloží základní myšlenky a
principy objektově orientovaného přístupu (OOP). Na příkladech z praxe následně
ukáže jeho možnosti a přínosy vedoucí k zefektivnění vývoje a zlepšení kvality
aplikací vytvářených v jazyce C# .NET.
Cílová skupina modulu: Začínající i pokročilí vývojáři podnikových aplikací,
kteří mají zájem získat či rozvinout znalosti potřebné pro plné využití
potenciálu, který nabízí objektově orientované prostředí jazyka C# .NET.
Obsah modulu
Úvod do problematiky a terminologie OOP
Zapouzdření jako základní princip OOP
Stavový prostor objektů
Agregace a kompozice objektů
Dědičnost a polymorfismus
Překrývání a přetěžování metod
Události a delegáty metod
Kovariance a kontravariance
Generické programování (typové šablony)
Představení některých základních návrhových vzorů GoF
Praktické ukázky jednotlivých konceptů
Diskuse nad problematikou OOP
Předpokládané znalosti: v rozsahu kurzu NNET1

Objektově orientované programování v prostředí C# - .NET

Vybraný termín:

 Praha

Cena
3000 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.