Notes Domino a relační databáze

kurz

Základní info

Notes Domino a relační databáze
Délka kurzu: 2 dny
Cíle školení: Častým úkolem vývojářů aplikací LotusNotes je řešit integrační
problémy, kdy je nutné přistupovat k ůdajům, které jsou uloženy v relačních
databázových systémech. Jednou z možností je využít existující nástroje, které
jsou součástí instalace systému lotusNotes.
Cílem kurzu je naučit administrátory a vývojáře aplikací LotusNotes využívat
prostředky určené pro propojení LotusNotes s relačními systémy. Vyzkouší si
jakkým způsobem je možné napojit stávajicí aplikace LotusNotes s relačními
databázemi prostřednictvím ODBC rozhraní, JDBC rozhraní, s prostředky DECS
(Domino Enterprise Connectivity Services) a LS:DO. V kurzu se hodně cvičí a
diskutují možné problémy. Kurz je veden profesionálním vývojářem,
certifikovaným konzultantem pro Notes DOMINO.
Cílová skupina kurzu: Programátoři a správci systému LotusNotes.
Obsah kurzu:
LotusNotes a ODBC rozhraní
LotusNotes a JDBC rozhraní
Nástroje LS:DO a jejich užití
Produkt LEI a jeho užití

Předpokládané znalosti:
základy vývoje aplikací LotusNotes, základy SQL, základy jazyka Java a
LotusScript
Materiály:
posluchači obdrží CD s kurzovými materiály a příklady

Notes Domino a relační databáze

Vybraný termín:

 Praha

Cena
7 000 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.