Neuronové sítě

kurz

Základní info

Neuronové sítě patří mezi oblíbené moderní techniky, které umožňují nový a často i efektivnější přístup pro zpracování dat. Dvoudenní kurz umožňuje seznámení jak s teoretickými principy fungování neuronových sítí, tak s jejich praktickou aplikací prostřednictvím modulu STATISTICA Automatizované neuronové sítě. Kurz poskytne přehled o architektuře neuronových sítí a metodách učení. Postup, jak dosáhnout pomocí neuronových sítí co nejlepších výsledků, bude demonstrován při řešení praktických úloh.

Program kurzu

 • Úvod
  • Základní informace o softwaru STATISTICA
  • Výukové zdroje pro software a možnosti nápovědy
 • Práce s recepty (wizardem)
  • Princip, možnosti, využití
 • Práce s recepty (wizardem)
  • Příprava dat (načtení, výběr proměnných, transformace, vzorkování dat, odstranění duplicitních vzorů, filtrace odlehlých hodnot, oprava chybějících údajů)
  • Detekce a případné odstranění podobných vstupních příznaků (prediktorů)
  • Výběr důležitých prediktorů pro požadovanou úlohu
  • Vytváření klasifikačních a regresních modelů
  • Vyhodnocení kvality vytvořeného modelů
  • Nasazení modelu v praxi
 • Principy neuronových sítí
  • Neuron, model neuronu
  • Základní typy sítí (MLP, RBF Kohonenova)
  • Struktura neuronové sítě, princip učení, reprezentace znalostí
 • Práce s neuronovými sítěmi
  • Rozdělování dat na trénovací, validační a testovací množiny, bootstrapping, křížová validace
  • Nastavení parametrů sítí (počet vrstev, neuronů, typy neuronů, post-synaptické funkce, aktivační funkce, algoritmy učení – backpropagation, problém lokálního minima, heuristiky a další)
  • Automatizovaný a vlastní návrh sítě
 • Využití neuronových sítí
  • Klasifikace
  • Regrese
  • Analýza časových řad
  • Shluková analýza pomocí Kohonenovy neuronové sítě (SOM)
 • Metody výběru vhodných příznaků 
 • Sdružování rozsáhlých skupin hodnot příznaků (binning) 
 • Vyhodnocení kvality vytvořeného modelu
  • Korelační analýza
  • ROC křivka
  • grafy zisku a navýšení (Gains a Lift chart)
 • Nasazení modelu v praxi 
 • Práce v prostředí modulu STATISTICA Data Miner
  • Práce v rámci pracovní plochy (workspaces)
  • Využití přednastavených úloh
  • Implementace vlastních uzlů

Předpokládané znalosti účastníků

 • Běžná obsluha počítače v prostředí Windows.

Neuronové sítě

Vybraný termín:

 Praha

Cena
10900 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.