.NET 5.0 pre web (ASP.NET Core) II

Základní info

Počas tohto kurzu nadviažeme na predchádzajúci kurz ASPNET5_INTRO a budeme pokračovať jemným úvodom to Entity Framework Core a potom sa vrhneme na Razor Pages, MVVM framework, ktorý Microsoft ponúka ako alternatívu k predsa len trochu fundamentalisticky pojatému MVC.

Aplikácie vyžadujú konfiguráciu a .NET Core opúšťa predchádzajúce riešenie založené na XML web.config súboroch. Ponúka nový model mnohých konfiguračných zdrojov, objektovú nadstavbu aj User Secrets pre bezpečnú úschovu citlivých konfiguračných údajov pri vývoji.

Takmer každá webová aplikácia potrebuje odosielať e-maily. Ukážeme si, aké možnosti v ASP.NET Core aplikáciách máte a predstavíme si knižnicu Altairis.Services.Mailing. Tú môžete použiť pre riešenie svojich mailových potrieb, ale aj ako ukážku toho, ako sa všeobecne píšu univerzálne knižnice pre .NET Core.

Ďalšia veľká časť kurzu je venovaná internacionalizácii - príprave aplikácie na globálne nasadenie, prekladu do rôznych jazykov, validáciu užívateľských vstupov vrátane klientskej validácie (a prekladu jej hlášok). Užívateľské rozhranie je možné - a vhodné - generovať na základe anotačných atribútov dynamicky a my si ukážeme, ako na to.

Posledná časť sa týka zabezpečenia a použitia ASP.NET Identity. Naučíme vás, ako správne nasadiť a zabezpečiť aplikáciu pomocou rolí, dvojfaktorovej autentizácie, vlastných claimov, prihlasovania pomocou externých identity providerov a ďalšie užitočné veci. Ukážeme vám tiež, ako môžete do svojej novej krásnej bezpečnej aplikácie dostať užívateľa zo starších aplikácií, ktoré nie sú tak krásne (a hlavne tak bezpečné).

.NET 5.0 pre web (ASP.NET Core) II

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj

Cena
27000 Kč (katalogová cena pro Prahu), 27000 Kč (katalogová cena pro Brno), 900 EUR (katalogová cena pro Bratislavu)

Termíny kurzu

Bratislavský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.