Navrhování a analýza experimentů

kurz

Základní info

Komu je kurz určen?

Pracovníkům z praxe, kteří navrhují procesy a potřebují je optimalizovat, nebo řeší problémy, kdy je nejsané nastavení výsledného řešení a na zkoumanou oblast působí velké množství faktorů.

Co Vám kurz přinese?

Kurz pokrývá základy plánování experimentů (DOE) pro zkoumání faktorů, ovlivňujících celkovou variabilitu v procesu a vyhodnocení dat získaných z těchto experimentů s cílem určit ty složky variability, které jsou nejvýznamnější. Budou představeny základní modely experimentů a jim odpovídající postupy vyhodnocení na  základě analýzy rozptylu (ANOVA). Jednotlivé modely budou demonstrovány na  konkrétních příkladech, tak aby účastníci mohli ve své vlastní praxi těchto modelových příkladů využít.

Požadavky na vzdělání:

Minimálně středoškolské vzdělání.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno, ale předpokládá se, že účastníci kurzu mají alespoň základní znalosti z matematické statistiky. Doporučujeme kurz SM1 - Základy statistických metod zjišťování kvality.

Obsah kurzu:

  • Základní pojmy z navrhování experimentů, formulace problému, obecný lineární model, analýza rozptylu, metoda nejmenších čtverců
  • Návrhy s jedním faktorem, návrhy se dvěma faktory s opakováním a bez  opakování, obecné faktoriální návrhy, náhodné bloky
  • Dílčí faktoriální návrhy, návrhy typu 2k a 3k, návrhy typu 2k-p, 3k-p, tvorba těchto návrhů
  • Problematika směšování u dílčích faktoriálních návrhů, úroveň rozlišitelnosti u  dílčích návrhů

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Ing. Ondřej Hykš

Metody výuky:

Výuka je prováděna s ohledem na počáteční znalosti účastníků paralelní formou přednášek, příkladů a řešení praktických problémů, překládaných účastníky kurzu.

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Forma ukončení:

Při splnění 80 % docházky vydání osvědčení o absolvování kurz.

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
kopecky@csq.cz

Navrhování a analýza experimentů

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.