MSTN V8 XM E od A do Z

kurz

Základní info

#

Délka kurzu: 3 dny - 18 vyučovacích hodin

PŘEDPOKLÁDANÉ ZNALOSTI:
Všeobecná znalost komunikace s počítačem bez požadavku zkušenosti s CAD systémem.
OBSAH KURZU:
Kurz je zaměřen na poskytnutí komplexní informace o programovém prostředí MicroStation V8. Absolvování kurzu poskytne novému uživateli znalosti o koncepci systému a nástrojích kresebného prostředí MicroStation V8. Uživatel bude schopen provést většinu úkonů pro vytvoření kresby 2D výkresu v prostředí MicroStation V8.
#

Koncepce systému – popis
#

Kresebné prostředí – roletové nabídky, palety, dialogy, pohledy a jejich atributy a ovladače
#

Pracovní režimy – DGNV8, DGNV7, DWG, konverze formátů
#

Výkres/model
#

Vrstvy
#

Kresebné nástroje – atributy elementu, základní grafické elementy, kresba
#

Manipulační a modifikační nástroje
#

AccuDraw/AccuSnap
#

Výběr elementů – výběrová množina a ohrada, složené prvky, grafická a pojmenovaná skupina
#

Texty
#

Složené grafické elementy (buňky, kóty, multičáry)
#

Šrafování a vzorování
#

Referenční výkresy
#

Rastrová data
#

Popisná data (štítky)
#

Tisk
#

Historie výkresu – správa, inicializace, potvrzení změn, návrat, dialog

MSTN V8 XM E od A do Z

Vybraný termín:

 Praha

Cena
8500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.