MSP-10

kurz

Základní info

Cíle kurzu:

Naučit se vytvářet v PowerPointu efektní prezentace, pochopit strukturu snímku a jeho předlohy. Naučíte se pracovat s jednotlivými snímky (obrazovkami prezentace) a pracovat s textem v zobrazení osnovy. Dále se naučíte formátovat písmo, odstavce, odrážky a číslování a nastavovat efekty animace jednotlivých prvků. Na snímek se naučíte vkládat jednotlivé objekty, jako jsou obrázky, tabulky a grafy. Pomocí nástrojů kreslení lze vytvořit efektní schéma organizační struktury. Jedním z nejdůležitějších prvků prezentace je předloha snímků, která nastavuje vzhled a pozici standardních objektů na snímku. Interaktivní prezentace umožňuje uživateli ovládání pomocí vlastních tlačítek nebo hypertextových odkazů. Automatickou prezentaci, která probíhá samočinně, lze vytvořit pomocí časování snímků a nastavení přechodových efektů. Na závěr se naučíte používat další důležité nástroje a nastavení možností prezentace.

Osnova kurzu:

Úvod do tvorby prezentace

 • Typy prezentace
 • Možnosti prezentace
 • Předvádění prezentace

Práce s textem

 • Práce v zobrazení osnovy
 • Úrovně textu v osnově
 • Import osnovy z aplikace MS Word

Nástroje kreslení

 • Základní tvary (obdélník, elipsa, čára)
 • Výplň (spojitá výplň, gradient, texturová výplň)
 • Obrys, 3D efekt, stín
 • Pořadí objektů, seskupování

Vložené objekty

 • Tabulka z aplikace MS Excel
 • Graf z aplikace MS Excel
 • Rastrový obrázek
 • Organizační diagram
 • Klipart, WordArt

Předloha snímku

 • Formát textu (písmo, odstavec)
 • Záhlaví a zápatí prezentace
 • Formát pozadí
 • Vložený text, rastrový obrázek

Animace objektů na snímku

 • Animace textu (nadpisy, seznam s odrážkami)
 • Animace čárové grafiky
 • Pořadí a časování animace
 • Animace grafu

Přechod mezi snímky

 • Přechodový efekt
 • Časování prezentace

Možnosti prezentace

 • Vlastní prezentace
 • Tlačítka akcí
 • Hypertextový odkaz

MSP-10

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.