MS Project I

kurz

Základní info

Kurz je určen správcům projektů, kteří potřebují efektivně plánovat a řídit projekty, dynamicky reagovat na změny termínů jednotlivých úkolů, vyhodnocovat průběh plnění činností, udržovat si dokonalý a názorný přehled nad využíváním zdrojů apod. Velkým přínosem je také rychlá analýza nákladů či možnost týmového řízení projektů.

- Úvod do teorie projektového řízení (základní pojmy, pojetí projektu, produkty, role, fáze projektu a životní období projektu, souvislosti projektového řízení názvosloví, procesy projektového řízení).
- Objasnění metody CPM, seznámení s PERT a Ganttovým grafem.
- Základy ovládání programu, založení projektu, vložení a editace úkolů, uspořádání seznamu úkolů.
- Definice vazeb úkolů, předstih a zpoždění úkolu.
- Správa projektových zdrojů, vytvoření seznamu zdrojů a přiřazení zdrojů úkolům, rozvrstvení zdrojů.
- Práce s kalendáři, definování pracovního a nepracovního času.
- Vyvážení pracovního zatížení zdrojů.
- Plánování omezení úkolu, sledování pokroku projektu, řízení finančních nákladů.
- Získávání potřebných informací tříděním a filtrováním.
- Formátování a tisk vlastních pohledů a zpráv.

MS Project I

Vybraný termín:

 Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
4 500 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.