MS Excel - základy programování VBa

kurz

Základní info

MS Excel - základy programování VBa

ZAMĚŘENÍ:

Kurz je určen pokročilým uživatelům MS Excel, kteří chtějí vytvářet vlastní aplikace.

PŘEDPOKLADY:

Pokročilé znalosti práce s programem MS Excel.

ROZSAH:

3 dny - 18 vyučovacích hodin

POPIS:

1 Úvod do problematiky

 • Co jsou makra
 • Programovací jazyk VBA

2 Práce se záznamníkem maker

 • Nahrávání a umístění maker (nastavení vhodné úrovně zabezpečení, panel nástrojů Visual Basic, příprava prostředí, nahrání několika jednoduchých maker, analýza nahraného kódu, význam sešitu Personal.xls, informativně: co je doplněk )
 • Spouštění maker (z nabídky, klávesovou zkratkou, přidanou ikonou z panelu nástrojů, připojením ke grafickému prvku, příkazovým tlačítkem z panelu Formuláře, jen informativně: příkazové tlačítko ActiveX z panelu VBA, automatické spouštění)

3 Prostředí vývojového prostředí Visual Basic for Application

 • Konfigurace vývojového prostředí VBA, menu Tools-Options
 • Projekt, panel Project Explorer
 • Ladění, menu Debug, okno Watches, Quick Watch, info o aktuální hodnotě na kursoru myši, krokování, zarážky, zastavení a restart makra
 • Kompilace kódu
 • Okno Immediate a příkaz Debug.Print
 • Práce s nápovědou
 • Prohlížeč objektů

4 Proměnné, konstanty, výrazy, pole

 • Deklarace proměnných, jejich životnost a rozsah platnosti, datové typy
 • Deklarace konstant, jaké přináší výhody, několik příkladů předdefinovaných konstant VBA
 • Výrazy, aritmetické, textové a logické operátory, jejich priorita

5 Subrutiny a funkce

 • Co je Intellisence, „samodoplňování" klíčových slov jazyka, kontextové roletky s vlastnostmi a metodami, automatická formální kontrola syntaxe
 • Procedura SUB, předání parametru odkazem, hodnotou
 • Procedura Function, stanovení typu a přiřazení návratové hodnoty, uložení vlastních funkcí jako doplňku
 • Dostupnost podprogramů a funkcí v rámci projektu, aplikace

6 Základní programové konstrukce VBA

 • Použití standardních formulářů MsgBox a InputBox jako příkazů, resp. funkcí
 • Vyvolání standardních funkcí listu z VBA (objekt Application.WorksheetFunction)
 • Cykly, větvení programu (Do, For, If-Then-Else, Select Case)
 • Datové a časové funkce, formáty apod.
 • Pole - deklarace, naplnění hodnotami, funkce Array, použití smyčky For
 • Přiřazovací příkaz, zápis na více řádků, více příkazů na řádek
 • Optimalizace nahraného kódu
 • Ochrana kódu uzamknutím projektu

7 Ošetření chybových stavů při běhu makra

 • Příkaz On Error, umístění kódu ošetřujícího chybu, způsob jeho vyvolání a návratu, rozsah platnosti
 • Praktické využití, např. „zamaskování" standardního hlášení o chybě

8 Objekty

 • Objektový model Excelu
 • Objekt Application, WorkBook, Woksheet, Chart, Range...
 • Vlastnosti, metody události objektů
 • Událostní procedury listů, sešitu
 • Kolekce objektů - příklady: WorkSheets, Sheets, Charts, CommandBars, vestavěné dialogy - kolekce Application.Dialogs, vyvolání standardních dialogových oken z VBA
 • Deklarace proměnné typu objekt
 • Odkazy na listy, oblasti listu, Resize, Copy, Move, Delete

9 Formuláře listu

 • Ovládací prvky panelu Formulář
 • Praxe: nastavení vlastností a vazby na buňky, následné zpracování dat formuláře, zápis dat do databáze na listu
 • možnost připojení makra

10 Dialogová okna, formuláře VBA

 • Vytvoření, nastavení základních vlastností
 • Událostní procedury formuláře
 • Ovládací prvky ActiveX (CommandButton, OptionButton, CheckBox, ComboBox, ListBox...)
 • Praxe: vazba na buňku listu, vazba na zdroj dat, alternativně naprogramování zápisu dat do databáze na listu

11 Praxe, příklady, dotazy

Doporučený předchozí kurz: Excel - pokročilí

MS Excel - základy programování VBa

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
5 500 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.