Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

MS Excel - programování v jazyku VBA

Kurzem Vás provede 'Lektoři z firmy: ICT Pro s.r.o. - školení garantují zkušení profesionálové z praxe z týmu Strict Professionals'

Základní info

Automatizace a zvýšení efektivity práce v aplikaci MS Excel. Posluchač získá ucelený přehled o práci s programovacím jazykem Visual Basic for Applications (VBA) v prostředí MS Excel. Součástí je i práce s formulářovými prvky a úvod do tvorby vlastních formulářů. Rozsah a míra podrobnosti probíraných témat je dostačující pro možnost řešení celé řady typových úloh a poskytuje dobrý základ pro další rozvoj programátorských znalostí a zkušeností.
 • Orientace v tématu, pojmy. Způsoby programování, možnosti a omezení.
 • Orientace v tématu, pojmy. Způsoby programování, možnosti a omezení.
 • Přizpůsobení aplikace MS Excel pro práci s VBA a ICT zabezpečení.
 • Nástroje pro tvorbu maker a formulářů. Základy práce v prostředí editoru VBA.
 • Záznam a spouštění maker - jednoduchý uživatelský přístup, skryté sešity.
 • Struktura jazyka VBA, základní pravidla, prvky a syntax.
 • Práce s editorem kódu, jeho možnosti a nastavení, prostředky debuggingu.
 • Práce s editorem formulářů (základy).
 • Tvorba programu - analýza a návrh řešení, diagramy a podpůrné aplikace.
 • Imperativní a objektově orientované programování. Uplatnění ve VBA.
 • Objektový model Excelu.
 • Formulářové prvky na listech sešitu a v objektech UserForm. (Výběr, základy.)
 • Psaní jednoduchých maker. - Procedury a uživatelské funkce.
 • Výpočtové vzorce, syntax, operátory. Relační operátory. Datové typy.
 • Práce s buňkami. - Obsah a formát. - Sada základních typových úkonů.
 • Interakce programu s uživatelem. - Standardní dialogová okna.
 • Paměťové proměnné, pole. Deklarace, typy a práce s nimi.
 • Základní programové rutiny. - Cykly, větvení atp.
 • Standardní funkce. (Ukázky a užití některých vybraných funkcí.)
 • Volání procedur a funkcí. Parametry. Rozsah proměnných a povinné deklarace.
 • Testování, vlastnosti a identifikace buněk. (Vybrané ukázky, základy.)
 • Řízení pomocí událostí listu, sešitu, aplikace. (Vybrané ukázky, základy.)
 • Práce s listy, sešity a soubory obecně. Kolekce. (Vybrané typové úlohy, základy.)
 • Úvod do koncepce práce s uživatelskými formuláři. Vlastní dialogy.
 • Informační zdroje k jazyku VBA, knihovny, pomůcky a tutoriály.
Pokročilá znalost MS Excel. Rutinní práce se soubory v rámci operačního systému (MS Windows). Logické a analytické myšlení.

MS Excel - programování v jazyku VBA

Vybraný termín:

24.11.2021 –  26.11.2021  Jihomoravský kraj

Cena
9900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.