MS Excel - analytické funkce

Kurz na míru

Základní info

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými nástroji Excelu pro analýzu dat. A to jak standardní statisticko-analytické funkce Excelu, tak dopňky programu. Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, predikci budoucího stavu a práci s časovými řadami.

http://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/ms-excel-analyticke-funkce

MS Excel - analytické funkce

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.