MS Excel - analytické funkce

Kurz na míru

Základní info

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými nástroji Excelu pro analýzu dat. A to jak standardní statisticko-analytické funkce Excelu, tak dopňky programu. Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, predikci budoucího stavu a práci s časovými řadami.

http://www.jubela.cz/pocitacove-vzdelavani/kurz/ms-excel-analyticke-funkce

MS Excel - analytické funkce

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.