MS Access

kurz

Základní info

Kurz je určen všem uživatelům se základní znalostí PC, kteří chtějí využívat MS Access jako své pracovní prostředí pro aplikace s tvorbou databází, formulářů a jejich správou na profesionální úrovni.
Spuštěmí programu, volby v příkazovém řádku, tabulky, zobrazení datového listu, návrhové zobrazení, zobrazení formulářové a návrhové, vytvoření sestavy, návrhové zobrazení sestavy, vytvoření makra, podmínky v makrech, typy dotazů, tvorba jednoduchých dotazů, moduly.
Tabulky, vytvoření tabulky, relační databáze, vytvoření relací, přidání nového záznamu a pole do tabulky, výchozí hodnota pole, kopírování, úprava dat v poli, řetězec nulové délky, F7, převod tabulky MS Excel do MS Access, adresování dopisů pomocí databáze kontaktů, práce se sloupci, přemístění, změna šířky a výšky řádku, ukotvení, uvolnění, skrytí a zobrazení sloupců, definice odlišného názvu sloupce, zabezpečení databáze, hledání, řazení a fitrování dat, vyhledání určitých výskytů hodnoty, zástupné znaky, vytváření dotazů, výběrového dotazu, vyhledávacího dotazu, odstranění záznamů z tabulek 1:N , aktualizační dotaz, parametrický dotaz, křížový dotaz, SQL, operátory.
Formuláře, sekce formuláře, ovládací prvky, informační formuláře a vlastní dialogová okna, tvorba grafů, průvodce, úprava grafů v okně MS Gaph, datové značky, osy, mřížka a legenda grafu.
Sestavy, vytváření sestav, zobrazení, řazení, a seskupování dat v sestavách, přizpůsobení vzhledu, práce s makry, vytvoření makra, použití podmínek, ladění a spouštění maker, nastavení hodnoty vlastnosti v odezvě na událost.
Moduly, použití maker a jazyka Visual Basic, struktura ve Visual Basicu , interní programový editor.

MS Access

Vybraný termín:

 Jihočeský kraj

Cena
1200 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.