MS-101 - Microsoft 365 Mobility and Security (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Kurz Microsoft 365 Mobility and Security je určen pro osoby, které usilují o roli správce Microsoft 365 Enterprise. Tento kurz zahrnuje tři ústřední prvky podnikové správy Microsoft 365 - správu zabezpečení Microsoft 365, správu dodržování předpisů Microsoft 365 a správu zařízení Microsoft 365. 

Ve správě zabezpečení prozkoumáte všechny běžné typy vektorů hrozeb a narušení dat a to, jak řešení zabezpečení Microsoft 365 řeší tyto bezpečnostní hrozby, včetně použití Microsoft Secure Score, Azure Active Directory Identity Protection, Exchange Online Protection, Advanced Threat Protection, Bezpečné přílohy a Bezpečné odkazy. V oblasti správy dodržování předpisů prozkoumáte klíčové aspekty správy dat, včetně správy informačních práv, šifrování zpráv, prevence ztráty dat (DLP), správy záznamů na místě, archivace a uchovávání, vytváření zásad a tipů zásad DLP a Azure a Windows Ochrana informací. Ve správě zařízení Microsoft 365 se naučíte, jak společně spravovat zařízení s Windows 10, jak přecházet z Configuration Manageru na Intune a jak implementovat Windows Autopilot, Windows Analytics a správu mobilních zařízení.

Cíle kurzu

Aktivní účastí v tomto kurzu se dozvíte o následujících tématech:

 • Metriky zabezpečení Microsoft 365

 • Bezpečnostní služby Microsoft 365

 • Microsoft 365 Threat Intelligence

 • Správa dat v Microsoft 365

 • Archivace a uchovávání v Office 365

 • Správa dat v Microsoft 365 Intelligence

 • Hledání a vyšetřování

 • Správa zařízení

 • Strategie nasazení Windows 10

 • Správa mobilních zařízení 

Určeno pro

Tento kurz je určen osobám, které aspirují na roli Microsoft 365 Enterprise Admin a absolvovaly jednu z certifikačních cest pro správce Microsoft 365 na základě rolí.

Obsah kurzu

Modul 1: Úvod do metrik zabezpečení Microsoft 365

V tomto modulu prozkoumáte všechny běžné typy vektorů hrozeb a narušení dat, kterým dnes organizace čelí, a naučíte se, jak řešení zabezpečení Microsoft 365 řeší tyto bezpečnostní hrozby, včetně přístupu Zero Trust. Seznámíte se s Microsoft Secure Score, Privileged Identity Management a Azure Active Directory Identity Protection.

Lekce

 • Vektory hrozeb a porušení údajů

 • Model nulové důvěryhodnosti

 • Bezpečnostní řešení v Microsoft 365

 • Úvod do Microsoft Secure Score

 • Správa privilegovaných identit

 • Úvod do Azure Active Directory Identity Protection

 • Lab: Nastavení nájemce a PIM


Modul 2: Správa služeb zabezpečení Microsoft 365

Tento modul zkoumá, jak spravovat bezpečnostní služby Microsoft 365, včetně Exchange Online Protection, Advanced Threat Protection, Safe Attachments a Safe Links. Seznámíte se s různými zprávami, které monitorují váš stav zabezpečení.

Lekce

 • Úvod do online ochrany Exchange

 • Úvod do pokročilé ochrany před hrozbami

 • Správa bezpečných příloh

 • Správa bezpečných odkazů

 • Monitorování a zprávy

 • Lab: Správa služeb zabezpečení Microsoft 365


Modul 3: Microsoft 365 Threat Intelligence

V tomto modulu pak přejdete ze zabezpečovacích služeb na informace o hrozbách; konkrétně pomocí řídicího panelu zabezpečení a pokročilé analýzy hrozeb, abyste si udrželi náskok před možnými narušeními zabezpečení.

Lekce

 • Přehled Microsoft 365 Threat Intelligence

 • Pomocí řídicího panelu zabezpečení

 • Konfigurace pokročilé analýzy hrozeb

 • Implementace zabezpečení cloudových aplikací

 • Lab: Implementujte informace o hrozbách


Modul 4: Úvod do správy dat v Microsoft 365

Tento modul zkoumá klíčové součásti správy dodržování předpisů Microsoft 365. Začíná to přehledem všech klíčových aspektů správy dat, včetně archivace a uchovávání dat, správy informačních práv, zabezpečené víceúčelové internetové pošty (S / MIME), šifrování zpráv Office 365 a prevence ztráty dat (DLP).

Lekce

 • Úvod do archivace v Microsoft 365

 • Úvod do uchovávání v Microsoft 365

 • Úvod do správy práv na informace

 • Úvod do zabezpečeného víceúčelového rozšíření internetové pošty

 • Úvod do šifrování zpráv Office 365

 • Úvod do prevence ztráty dat

 • Lab: Implementace šifrování zpráv a IRM


Modul 5: Archivace a uchovávání v Microsoft 365

Tento modul se hlouběji věnuje archivaci a uchovávání, přičemž zvláštní pozornost věnuje správě záznamů na místě v SharePointu, archivaci a uchovávání na Exchange a zásadám uchovávání v Centru zabezpečení a dodržování předpisů.

Lekce

 • Správa záznamů na místě v SharePointu

 • Archivace a uchovávání na serveru Exchange

 • Pravidla zachování v SCC

 • Lab: Implementujte archivaci a uchování


Modul 6: Implementace správy dat v Microsoft 365 Intelligence

Tento modul zkoumá, jak implementovat klíčové aspekty správy dat, včetně budování etických zdí v Exchange Online, vytváření zásad DLP z předdefinovaných šablon, vytváření vlastních zásad DLP, vytváření zásad DLP na ochranu dokumentů a vytváření zásadních tipů.

Lekce

 • Hodnocení vaší připravenosti na dodržování předpisů

 • Implementace řešení Compliance Center

 • Budování etických zdí ve službě Exchange Online

 • Vytvoření jednoduché zásady DLP z integrované šablony

 • Vytvoření vlastní zásady DLP

 • Vytvoření zásady ochrany osobních údajů k ochraně dokumentů

 • Práce s politickými tipy

 • Lab: Implementujte zásady DLP


Modul 7: Správa správy dat v Microsoft 365

Tento modul se zaměřuje na správu správy dat v Microsoft 365, včetně správy uchovávání v e-mailu, řešení problémů se zásadami uchovávání a tipů zásad, které selhávají, a také řešení citlivých dat. Poté se naučíte, jak implementovat Azure Information Protection a Windows Information Protection.

Lekce

 • Správa uchování v e-mailu

 • Řešení potíží se správou dat

 • Implementace Azure Information Protection

 • Implementace pokročilých funkcí AIP

 • Implementace ochrany informací ve Windows

 • Lab: Implementace AIP a WIP


Modul 8: Správa vyhledávání a vyšetřování

Tento modul uzavírá tuto část správy dat zkoumáním toho, jak spravovat vyhledávání a vyšetřování, včetně vyhledávání obsahu v Centru zabezpečení a dodržování předpisů, vyšetřování protokolu auditování a správy pokročilého eDiscovery.

Lekce

 • Hledání obsahu v Centru zabezpečení a dodržování předpisů

 • Auditování vyšetřování protokolu

 • Správa pokročilého eDiscovery

 • Lab: Správa vyhledávání a vyšetřování


Modul 9: Plánování správy zařízení

Tento modul poskytuje důkladné prozkoumání správy zařízení Microsoft 365. Začnete plánováním různých aspektů správy zařízení, včetně přípravy zařízení Windows 10 na společnou správu. Naučíte se, jak přejít z nástroje Configuration Manager na Microsoft Intune, a seznámíte se s Microsoft Store pro podnikání a správu mobilních aplikací.

Lekce

 • Úvod do společného řízení

 • Příprava zařízení se systémem Windows 10 na společnou správu

 • Přechod z nástroje Configuration Manager na Intune

 • Úvod do Microsoft Store pro firmy

 • Plánování správy mobilních aplikací

 • Lab: Implementace Microsoft Store pro firmy


Modul 10: Plánování strategie nasazení systému Windows 10

Tento modul se zaměřuje na plánování vaší strategie nasazení Windows 10, včetně toho, jak implementovat Windows Autopilot a Windows Analytics, a plánování vaší aktivační služby předplatného Windows 10.

Lekce

 • Scénáře nasazení Windows 10

 • Implementace a správa autopilota Windows

 • Plánování strategie aktivace předplatného systému Windows 10

 • Řešení chyb při upgradu na Windows 10

 • Úvod do Windows Analytics


Modul 11: Implementace správy mobilních zařízení

Tento modul se zaměřuje na správu mobilních zařízení (MDM). Naučíte se, jak jej nasadit, jak zaregistrovat zařízení do MDM a jak spravovat dodržování předpisů zařízení.

Lekce

 • Plánování správy mobilních zařízení

 • Nasazení správy mobilních zařízení

 • Registrace zařízení do MDM

 • Správa souladu zařízení

 • Lab: Správa zařízení pomocí Intune 

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

MS-101 - Microsoft 365 Mobility and Security (CZ)

Vybraný termín:

12.6.2023 –  16.6.2023  ONLINE

Cena
37 200 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.