MS-030 - Office 365 Administrator (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Jedná se o pětidenní kurz, který se zaměřuje na potřeby IT profesionálů, kteří se účastní hodnocení, plánování, nasazení a provozu služeb Microsoft Office 365, včetně jeho identit, závislostí, požadavků a podpůrných technologií. 

Tento kurz se zaměřuje na dovednosti potřebné k nastavení Office 365 tenant, včetně federace s existující identitou uživatelů, a dovednosti potřebné k udržení Office 365 tenant a jeho uživatelů.

Cíle kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:

 • Naplánovat nasazení Office 365, nakonfigurovat tenanta Office 365 a naplánovat pilotní nasazení.

 • Spravovat uživatele, skupiny a licence Office 365 a konfigurovat delegovanou správu.

 • Naplánovat a nakonfigurovat připojení klienta k Office 365.

 • Naplánovat a nakonfigurovat synchronizaci adresářů mezi Microsoft Azure AD a místní službou AD DS.

 • Naplánovat a implementovat nasazení Office 365 ProPlus.

 • Plánovat a spravovat příjemce a oprávnění Microsoft Exchange Online.

 • Plánovat a konfigurovat služby Exchange Online.

 • Plánovat a konfigurovat Microsoft Teams

 • Plánovat a konfigurovat Microsoft SharePoint Online.

 • Naplánovat a nakonfigurovat řešení pro spolupráci Office 365.

 • Naplánovat a nakonfigurovat integraci mezi Office 365 a Microsoft Azure Information Protection.

 • Monitorovat a kontrolovat služby Office 365 a řešit problémy s Office 365.

 • Naplánovat a implementovat federaci identit mezi místní službou AD DS a Azure AD. 

Určeno pro

Tento kurz je určen pro IT profesionály, kteří jsou zodpovědní za plánování, konfiguraci a správu prostředí Office 365.

Obsah kurzu

Modul 1: Plánování a zajišťování Office 365

Lekce

 • Přehled Office 365

 • Zřizování tenanta Office 365

 • Plánování pilotního nasazení

 • Lab: Poskytování služeb Office 365


Modul 2: Správa uživatelů a skupin Office 365

Lekce

 • Správa uživatelských účtů a licencí

 • Správa hesel a ověřování

 • Správa skupin zabezpečení v Office 365

 • Správa uživatelů a skupin Office 365 pomocí Windows PowerShell

 • Konfigurace přístupu pro správce

 • Lab: Správa uživatelů a hesel Office 365

 • Lab: Správa skupin a správy Office 365


Modul 3: Konfigurace připojení klienta k Microsoft Office 365

Lekce

 • Plánování pro klienty Office 365

 • Plánování připojení pro klienty Office 365

 • Konfigurace připojení pro klienty Office 365

 • Lab: Konfigurace připojení klienta k Office 365


Modul 4: Plánování a konfigurace synchronizace adresářů

Lekce

 • Plánování a příprava na synchronizaci adresářů

 • Implementace synchronizace adresářů pomocí Azure AD Connect

 • Správa identit Office 365 se synchronizací adresářů

 • Lab: Konfigurace synchronizace adresářů


Modul 5: Plánování a nasazení Office 365 ProPlus

Lekce

 • Přehled Office 365 ProPlus

 • Plánování a správa implementací Office 365 ProPlus řízených uživateli

 • Plánování a správa centralizovaného nasazení Office 365 ProPlus

 • Telemetrie a hlášení Office

 • Lab: Správa instalací Office 365 ProPlus


Modul 6: Plánování a správa příjemců a oprávnění Exchange Online

Lekce

 • Přehled Exchange Online

 • Správa příjemců služby Exchange Online

 • Plánování a konfigurace oprávnění Exchange Online

 • Lab: Správa příjemců a oprávnění serveru Exchange Online


Modul 7: Plánování a konfigurace služeb Exchange Online

Lekce

 • Plánování a konfigurace toku e-mailů v Office 365

 • Plánování a konfigurace ochrany e-mailu v Office 365

 • Plánování a konfigurace zásad přístupu klientů

 • Migrace na Exchange Online

 • Lab: Konfigurace přenosu zpráv v Exchange Online

 • Lab: Konfigurace ochrany e-mailu a zásad klienta


Modul 8: Plánování a nasazení Microsoft Teams

Lekce

 • Týmy vysvětlil

 • Nasazení týmů

 • Ověřování a přístup

 • Přechod Skype pro podnikání na týmy Microsoft

 • Správa a podávání zpráv

 • Lab: Přehled týmů


Modul 9: Plánování a konfigurace SharePointu Online

Lekce

 • Konfigurace služeb SharePoint Online

 • Plánování a konfigurace kolekcí webů SharePoint Online

 • Plánování a konfigurace sdílení externích uživatelů

 • Lab: Konfigurace SharePointu Online


Modul 10: Plánování a konfigurace řešení pro spolupráci Office 365

Lekce

 • Plánování a správa Yammer Enterprise

 • Plánování a konfigurace OneDrive pro firmy

 • Konfigurace skupin Office 365

 • Lab: Plánování a konfigurace řešení pro spolupráci Office 365


Modul 11: Plánování a konfigurace zabezpečení a dodržování předpisů v Office 365

Lekce

 • Přehled funkcí souladu v Office 365

 • Plánování a konfigurace Azure Information Protection v Office 365

 • Správa funkcí dodržování předpisů v Office 365

 • Lab: Konfigurace správy práv a dodržování předpisů


Modul 12: Monitorování a řešení problémů s Microsoft Office 365

Lekce

 • Odstraňování problémů s Office 365

 • Monitorování stavu služeb Office 365

 • Lab: Monitorování a řešení problémů s Office 365 

Předpoklady

Očekává se, že studenti, kteří se tohoto kurzu zúčastní, budou mít poměrně široké znalosti o několika místních technologiích, jako je Domain Name System (DNS) a Active Directory Domain Services (AD DS). Kromě toho by měli mít obecné znalosti o Microsoft Exchange Server, Microsoft Lync Server nebo Skype pro Business Server a Microsoft SharePoint Server.

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

MS-030 - Office 365 Administrator (CZ)

Vybraný termín:

7.3.2022 –  11.3.2022  Online

Cena
37000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.