MOC6424 - Základy Microsoft Windows Server 2008 adresárových služieb

kurz

Základní info

Požiadavky na znalosti

Praktické skúsenosti správcu (vrátane správy Microsoft Windows 2008 prostredia a siete)
alebo obdobné znalosti.

 

Cieľ školenia

Oboznámiť sa s úlohami správcov Adresárových služieb [Active Directory] a ich princípmi funkcie.

 

Učebné materiály

V cene školenia je originálny študijný materiál v anglickom jazyku.

 

 

 

Obsah

  • Prehľad funkcií Adresárových služieb [AD]
  • Úvod do Adresárových služieb oblasti [AD DS]
  • Princípy zjednodušeného prístupu k informáciám Adresárových služieb [AD LDS]
  • Filozofia certifikačných služieb Adresárových služieb [AD CS]
  • Riadenie prístupov Adresárových služieb [AD RMS]
  • Zjednotenie Adresárových služieb [AD FS]
  • Správa objektov používateľov a počítačov
  • Tvorba skupín a organizačných jednotiek [OU]
  • Nastavenie prístupov ku zdrojom

MOC6424 - Základy Microsoft Windows Server 2008 adresárových služieb

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
491 Euro + 19% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.