MOC2400 - Zavedenie a sprava MS Exchange Server 2003

kurz

Základní info

Cieľ aktivity
Zaviesť, riadiť, nastavovať a udržiavať poštový systém Microsoft Exchange 2003.

Cieľová skupina
Kurz je určený systémovým administrátorom, ktorí pracujú s technológiami firmy Microsoft.

Podmienky prijatia

Úspešné ukončenie kurzu MOC2273 (správa prostredia Windows 2003) alebo obdobné znalosti Úspešné ukončenie kurzu MOC2277 (správa siete Windows 2003) alebo obdobné znalosti.

Obsahová náplň
Vlastnosti Exchange Server 2003

Inštalácia systému a prostredia

Vytvorenie bezpečného prostredia

Správa príjemcov

Tvorba zoznamov užívateľov

Správa verejných priečinkov

Pošta cez prehliadač internetu (OWA)

Systém s oddelenou užívateľskou a databázovou časťou (Front/Back End)

Riadenie prístupu klientov

Nastavenie toku správ

Správa technických a datových zdrojov

Plánovanie obnovy pre prípad havárie

Bežná údržba

Prenos užívateľov z Exchange Server 5.5


Certifikačná skúška
Predpríprava na skúšku 70-284.

MOC2400 - Zavedenie a sprava MS Exchange Server 2003

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
23 800 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.