Microsoft Word pro úplné začátečníky

kurz

Základní info

Předpoklady

Než si vyberete tento kurz, měli by jste umět pracovat s počítačem na úrovni grafického operačního systému Windows.

Charakteristika kurzu

Kurz seznámí účastníky s prostředím MS Windows a s ovládáním textového editoru MS Word. Absolventi budou schopni vytvářet a pracovat s texty v tomto graficky orientovaném textovém editoru. MS Word umožňuje úpravu Vašich dokumentů na vysoké úrovni.

Anotace kurzu

* rozdíl mezi psaním na klasickém psacím stroji a textovými editory, základní termíny DTP, proporcionální tisk a další rozdíly
* popis prostředí Microsoft Word - základní obrazovka, výběr z menu, ovládání pomocí ikon, nápověda
* práce s jednoduchým textem, možnost úpravy textu, kurzor, zápis a rušení textu, čtení textu, pohyb po textu, označování textu, přeskupování textu, určování vlastností textu, písmo, zarovnání, odsazení, řádkování, formátování podle vzoru, práce s bloky a odstavci
* popis WYSIWYGu, celá stránka, originál, koncept
* dokument a jeho použití - nový dokument, otevírání a ukládání, zavírání dokumentu, import a export dokumentu, popis dokumentu, více dokumentů současně
* tisk dokumentu, nastavení tiskárny a práce s tiskárnou
* formát stránky, zarážky, tabelátory
* styl odstavce - přidělování stylu odstavce, změna stylu odstavce, vytvoření stylu odstavce
* styl dokumentu - vztah styl odstavce - styl dokumentu, úprava a vytvoření nového stylu dokumentu
* tabulky - vytvoření tabulky, práce s tabulkou ( řádky a sloupce ), grafická úprava tabulky, obrázky v tabulce, tabulka jako formulář
* rámečky - vytváření, rušení a tvarování rámečků, formát rámečku, typ rámečku, skupina rámečků, kopírování a přesuny, text u rámečku, úprava grafiky u rámečku
* kreslení - princip kreslení, import a export obrázků
* grafy - data pro graf, rámeček pro graf, postup vytváření, dodatečné úpravy grafu, ostatní grafika
* korektura a porovnání dokumentů
* ostatní pomůcky - pravopis, gramatika, lexikon, poznámky pod čarou, propojení pomocí OLE atd
* příklady, dotazy, diskuse

Pomůcky

Účastníkům kurzu je zapůjčena kniha Word, kterou si mohou po skončení kurzu zakoupit.

Místo konání

Kurz se může konat v našich pevných učebnách, které najdete v sekci Počítačová škola, Rozmístění a vybavení učeben, nebo se může konat v některé z našich mobilních učeben kdekoliv dle přání zákazníka.

Microsoft Word pro úplné začátečníky

Vybraný termín:

 Pardubický kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
2 890 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.