Microsoft Project - základy

kurz

Základní info

Určeno pro

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům, kteří se potřebují seznámit s programem Microsoft Project, dále jen MS Project. Obsahem kurzu je seznámení uživatelů s definováním úkolů a jejich parametrů včetně vytváření vazeb, možnostech využití materiálních i pracovních zdrojů a nalezení kritických míst projektu. Lektor má ke každému tématu připraveny praktické ukázky, na kterých účastníkům kurzu vysvětluje, jak využívat probírané nástroje MS Project.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

 • Nejdůležitější pojmy v oblasti plánování projektů

Definice úkolu, zdroje, práce, milníku, doby trvání a dalších pojmů

 • Uživatelské rozhraní Microsoft Project

Zobrazení

Změna tabulky

Přidávání nových sloupců

 • Zahájení projektu

Založení nového projektu, způsoby plánování

Úprava projektového kalendáře

Založení nového projektu

Změnit formát data

Datum zahájení/dokončení

Projektový kalendář

Přepnutí na automatické plánování

 • Uživatelské rozhraní Microsoft Project

Zobrazení

Změna tabulky

Přidávání nových sloupců

 • Práce s úkoly

Zadávání úkolů do projektu

Doba trvání - definice

Vlastnosti úkolu

Vytváření hierarchické struktury projektu (osnova projektu)

 • Vytvoření vazeb mezi úkoly

Různé způsoby vytvoření vazeb

Typy vazeb

 • Časová omezení a konečné termíny

Nastavení prodlevy

Nastavení předstihu

Projektový nárazník

 • Náklady na úkol

Kalendář úkolů

Manuální plánování úkolů

 • Formátování

Formát textu

Formát mřížky

Formátování pruhů

Formátování časové osy

 • Práce se zdroji

Zadávání zdrojů do projektu

Stanovení dostupnosti zdroje

Přiřazování zdrojů k úkolům – různé scénáře přiřazení

Využití formulářů při přiřazování zdrojů k úkolům

Plánování řízené/neřízené úsilím

Kalendář zdroje

Definice kalendáře zdroje

Materiálové zdroje

Rozpočtové nákladové zdroje

 • Vztahy mezi projektovým kalendářem, kalendářem úkolu a kalendářem zdroje
 • Základní tisk a rozložení stránky

Dělka kurzu

2 dny (8 vyučovacích hodin)

Microsoft Project - základy

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.