Microsoft Project - komplexní kurz

kurz

Základní info

Určeno pro

Toto školení k Microsoft Projectu zahrnuje práci s úkoly a zdroji, sledování průběhu projektu, formátování a reportování. Účastníci se naučí definovat úkoly, vytvářet vazby mezi nimi, nastavovat časová omezení, spravovat zdroje a sledovat kritickou cestu projektu. Dále se seznámí s formátováním zobrazení, aktualizací projektu na základě skutečných dat a tiskem.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

 • Nejdůležitější pojmy v oblasti plánování projektů

Definice úkolu, zdroje, práce, milníku, doby trvání a dalších pojmů

 • Uživatelské rozhraní Microsoft Project

Zobrazení

Změna tabulky

Zobrazení a skrytí sloupců

 • Zahájení projektu

Založení nového projektu

Úprava projektového kalendáře

Přepnutí na automatické plánování

 • Práce s úkoly

Zadávání úkolů do projektu

Doba trvání

Vlastnosti úkolu

Vytváření hierarchické struktury projektu (osnova projektu)

 • Vytvoření vazeb mezi úkoly

Různé způsoby vytvoření vazeb

Typy vazeb

 • Časová omezení a konečné termíny

Nastavení prodlevy

Nastavení předstihu

Projektový nárazník

 • Náklady na úkol
 • Kalendář úkolů
 • Manuální plánování úkolů
 • Formátování

Formát textu

Formát mřížky

Formátování pruhů

Formátování časové osy

Formát na základě vlastního atributu

Vlastní pole

Vlastní tabulky a zobrazení

 • Práce se zdroji

Zadávání zdrojů do projektu

Stanovení dostupnosti zdroje

Přiřazování zdrojů k úkolům

Plánování řízené/neřízené úsilím

Kalendář zdroje

Materiálové zdroje

Rozpočtové nákladové zdroje

 • Vztahy mezi projektovým kalendářem, kalendářem úkolu a kalendářem zdroje
 • Sledování průběhu projektu

Kritická cesta

Časové rezervy

Směrný plán

Zadávání skutečných dat do projektu (aktualizace projektu)

Sledovací Ganttův diagram

Sledování nákladů

Přeplánování průběhu projektu

 • Reporty projektu

Filtrování, seskupování, řazení dat

Tisk projektu

Předpřipravené sestavy

Export projektových dat do MS Excel

Dělka kurzu

2 dny (8:30 - 15:30)

Předpoklady

Základní práce s PC a znalosti na úrovni kurzu Microsoft Excel - základy.

Microsoft Project - komplexní kurz

Vybraný termín:

30.9.2024 –  1.10.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
5 600 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.