Microsoft Project

kurz

Základní info

Předpoklady

Než si vyberete tento kurz, měli byste umět pracovat s počítačem na úrovni grafického prostředí Windows.

Charakteristika kurzu

Microsoft Projekt je výkonný program pro správu projektů, který se používá pro efektivnější plánování, správu a propojení rozvrhu informací. Úkolem kurzu je naučit uživatele definovat a řídit vlastní projekt pomocí výše uvedeného programu.

Anotace kurzu

* filosofie plánování projektu, co je projekt, vývoj části projektu, jak vám může pomoci Microsoft Projekt, spuštění Quick Preview
* otevření a uložení projektového souboru, zobrazení projektových informací pohledech, nastavení časové stupnice, tisk rozvrhových informací, přidání poznámky k úkolu
* práce s úkoly začátek projektového rozvrhu zadání úkolů a dob trvání, editace seznamu úkolů
* osnova projektu a její vytvoření, skrytí a zviditelnění osnovy a podúkolů osnovy
* vytvoření závislostí mezi úkoly, chápání závislostí mezi úkoly, chápání předstihu a zpoždění, nalezení kritické cesty, použití Task Form
* správa projektových zdrojů, přiřazení zdrojů, práce s náklady na zdroje
* práce s kalendáři, využití kalendářů, vytváření nového základního kalendáře, přiřazení zdrojů různým základním kalendářům
* rozvrh zdrojů, práce s plánováním podle vynaložené námahy, vytváření rozvrstvení zdrojů, plánování projektu od koncového data
* správa pracovního zatížení zdrojů, zobrazení pracovního zatížení zdroje a přiřazení úkolů, řešení kolizí zdrojů
* plánování omezení zdrojů, které vytváří kolize, založení základní linky, zobrazení projektových omezení
* sledování pokroku projektu, srovnání základní linky a skutečných dat, zobrazení indikátorů pokroku
* aplikace filtrů a třídění dat, filtrování projektových úkolů a zdrojů, vytvoření vlastního filtru, třídění úkolů a zdrojů
* přizpůsobení tabulek, pohledů a zpráv, vytváření vlastní tabulky, definování vlastních pohledů, vytvoření vlastní zprávy, použití Organizeru při sdílení vlastních vytvořených položek
* práce s více projekty, sloučení projektů, využití rezervoáru zdrojů, provázání projektů
* úprava prostředí programu Projekt, úprava Ganttova grafu, vytváření vlastních nástrojových panelů, menu a příkazů
* příklady, dotazy, diskuse

Pomůcky

Účastníkům jsou po dobu kurzu zapůjčeny učebnice.

Místo konání

Kurz se může konat v našich pevných učebnách, které najdete v sekci Počítačová škola, Rozmístění a vybavení učeben, nebo se může konat v některé z našich mobilních učeben kdekoliv dle přání zákazníka.

Microsoft Project

Vybraný termín:

 Pardubický kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
2890 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.