Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Microsoft Excel – pro pokročilé

Základní info

Cílová skupina:
Uživatelům tabulkového procesoru Microsoft Excel.

Zaměření kurzu:
Seznámíte se s řadou logických, matematických, textových a dalších funkcí důležitých pro zpracování firemních dat. V případě složitějších vzorců budete umět snadno odhalit a odstranit chyby. Při zadávání dat výhodně využijete nástroje ověření dat, které zaručují jejich integritu a konzistenci, podobně jako v databázových systémech. Data uložená v externích databázích a souborech budete umět importovat a dále filtrovat pomocí pokročilých filtrů a průřezů. Data rychle a efektivně zanalyzujete pomocí souhrnů nebo výkonných kontingenčních tabulek či efektních grafů. K analýze a modelování různých situací využijete nástroje citlivostní analýzy a zjistíte například to, jak nastavit vstupní data ve vzorci pro dosažení konkrétního požadovaného výsledku. Osvojíte si také znalosti týkající se zamykání sešitu či listu proti neautorizovanému přístupu. Sešit Excel budete moci využít i jako sdílený, pokud potřebujete s kolegy z týmu vkládat záznamy do jedné společné databáze. Se spoluprací s jinými uživateli souvisí i téma exportu do jiných formátů, například do formátu HTML, který je možno otevřít nejen v prohlížeči, ale lze ho opět otevřít a dál zpracovávat i v aplikaci Excel.

Předpokládané znalosti:
Znalosti na úrovni kurzu Microsoft Excel - pro středně pokročilé.

Program kurzu:
Pokročilá práce se vzorci a funkcemi
- tvorba vzorců se vnořenými funkcemi
- vybrané funkce různých kategorií
Metody odstranění chyb ve vzorcích a datech
- hledání a odstraňování chyb ve vzorcích
- nastavení ověření dat při zadávání
Import externích dat
- import externích dat z různých zdrojů
- aktualizace připojených dat a správa připojení
- nastavení zabezpečení pro datová připojení
- rozdělení textu do sloupců
Pokročilé metody filtrace seznamu
- nastavení vlastního automatického filtru
- používání filtru Prvních 10
- funkce rozšířeného filtru
- provádění výpočtů nad filtrovanými daty
Přehledy a souhrny
- vytvoření a vymazání automatického přehledu
- ruční vytvoření a odebrání přehledu
- vytvoření a odebrání souhrnů
- kopírování přehledů a souhrnů
Kontingenční tabulka a graf
- tvorba a úprava kontingenční tabulky
- řazení a filtrace v kontingenční tabulce
- tvorba kontingenčního grafu a jeho úpravy
Analýza hypotéz
- hledání řešení
- tvorba a použití scénářů
Ochrana sešitu
- zamčení sešitu
- označení sešitu jako konečného
- zamčení listu sešitu
Spolupráce ve skupině
- zaslání sešitu jako přílohy zprávy v různých formátech
- nastavení sdílení sešitu
- sledování změn provedených jinými uživateli
- provedení závěrečné revize sešitu
Excel a web
- praktické využití hypertextového odkazu
- publikování sešitu jako webové stránky

Microsoft Excel – pro pokročilé

Vybraný termín:

3.12.2019  Praha

Cena
3400 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.