Microsoft Excel pro mírně pokročilé

kurz

Základní info

Určeno pro

Na tomto kurzu si upevníte a rozšíříte znalosti, které jsou nezbytné pro všechny běžné administrativní úkony. Zdokonalíte se v tvorbě vzorců nebo funkcí, osvojíte si metody vytváření a upravování grafů. Na závěr se naučíte základní práci s kontingenčními tabulkami.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

 • Opakování základů

Zadávání čísel, kalendářního data a času

Formát čísel

Funkce pro zaokrouhlování ZAOKROUHLIT, ROUNDUP, ROUNDDOWN

 • Relativní a absolutní adresace

Opakování tvorby vzorců

Kopírování vzorců relativně (buňky bez znaku dolaru)

Kopírování vzorců absolutně (buňky se znakem dolaru)

 • Vzorce - úvod do vybraných funkcí

Úvod do funkce SVYHLEDAT

Úvod do logické funkce KDYŽ

Textové funkce ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST, DÉLKA

 • Funkce data a času

Datum a čas ve vzorcích

Funkce DNES, DEN, MĚSÍC, ROK, DENTÝDNE, WEEKNUM

Funkce EOMONTH, EDATE, DATEDIF, DAYS

Funkce NETWORKDAYS, WORKDAY

 • Podmíněné formátování

Formátování při splnění nastavených kritérií

Datové čáry

 • Slučování a rozdělování sloupců

Rozdělení sloupce na více sloupců pomocí nástroje Text do sloupců

Slučování buněk - funkce CONCAT a operátor &

Funkce TEXTJOIN (Excel 365)

 • Práce se seznamem dat

Rozšířené možnosti řazení a filtrování dat

Filtry textu, filtry čísel, filtry kalendářních dat

Filtrování a řazení podle formátu

 • Úvod do kontingenčních tabulek

Definice, vytvoření, rozložení

 • Základy vytváření grafů

Vytvoření grafu

Úprava grafu

Změna vstupních zdrojových dat

 • Používání komentářů

Vkládání, odstranění, zobrazení komentářů a poznámek

 • Ochrana sešitů

Zaheslovat sešit, zamknout list (buňky)

Povolit úpravy některých oblastí

Dělka kurzu

2 dny (8:30 - 15:30)

Předpoklady

Microsoft Excel základy.

Návaznosti

 • EX-3

Microsoft Excel pro mírně pokročilé

Vybraný termín:

11.12.2023 –  12.12.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
5 600 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.