Microsoft Excel – praktické využitie – workshop

Základní info

Tento kurz naučí užívateľov, ktorí už ovládajú základy práce v tabuľkovom editore, naplno využívať jeho možnosti. Predpokladá sa pritom, že účastníci majú znalosti v rozsahu kurzu Microsoft Excel – základný kurz. Účastníci sa na kurze naučia vytvárať vzorce a využívať výpočtové funkcie, zoznámia sa s princípmi práce s databázami a rozsiahlymi tabuľkami a rozšíria si svoje znalosti v oblasti vytvárania a formátovania grafov. Na kurze, na rozdiel od kurzu Microsoft Excel – praktické využitie, si preberanú látku oveľa viac precvičíte a vyskúšate na viacerých príkladoch.

Tento kurz je vhodný pre užívateľov akejkoľvek verzie balíku Microsoft Office. Excel je tak vyzretá aplikácia, že v jej ovládaní už od verzie 2007 nedochádza k významným zmenám. Napriek tomu budú na učebni pripravené tri posledné verzie Excelu (2019, 2016 a 2013) pre prípad, že by niektorý užívateľ chcel predsa len používať práve tú verziu, ktorú pozná zo svojho počítača.

Microsoft Excel – praktické využitie – workshop

Vybraný termín:

 Bratislava

Cena
7200 Kč (katalogová cena pro Prahu), 6300 Kč (katalogová cena pro Brno), 240 EUR (katalogová cena pro Bratislavu)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a pět ? Součet zapište číslicemi.