Microsoft Excel - od základů po pokročilé

kurz

Základní info

Určeno pro

Kurz je určen pro uživatele, kteří se chtějí naučit pracovat s programem Microsoft Excel od základu až po pokročilou úroveň. Na kurzu se seznámíte s prostředím aplikace Excel, naučíte se vytvářet, formátovat a tisknout tabulky. Naučíme vás, jak správně používat klíčové vzorce a funkce, abyste mohli analyzovat a zpracovávat data rychle a s jistotou. Nakonec se naučíte vytvářet a upravovat kontingenční tabulky.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

 • Popis prostředí, struktura sešitu

Sešit, list, buňka, adresa

 • Zapisování dat do buňky

Text, číslo, datum, čas, procenta

 • Oprava obsahu buňky

Oprava, přepsání, mazání

 • Označování oblastí
 • Práce se sloupci a řádky

Nastavení šířky sloupců, výšky řádků

Vkládání a odstraňování řádků, sloupců a buněk

 • Kopírování a přesun dat v tabulce

Použití schránky

 • Práce s listy

Vkládání, odstraňování, přejmenování listu

Kopírování a přesun listu

 • Formát čísel

Formátování tabulky

Ohraničení, podbarvení buněk, barva písma

 • Vzorce

Vkládání jednoduchých vzorců

Kopírování vzorců

 • Výpočty pomocí funkcí

Použití funkcí SUMA, PRŮMĚR, POČET, MIN, MAX

 • Práce se seznamy

Ukotvení příček

Řazení v tabulce

Automatický filtr

 • Tisk

Kontrola tabulky před tiskem

Nastavení tisku

Zobrazení Rozložení při tisku

Tisk tabulek

 • Používání komentářů

Vkládání, odstranění, zobrazení komentářů a poznámek

 • Ochrana sešitů

Zaheslovat sešit, zamknout list (buňky)

Povolit úpravy některých oblast

 • Relativní a absolutní adresace

Kopírování vzorců relativně (buňky bez znaku dolaru)

Kopírování vzorců absolutně (buňky se znakem dolaru)

 • Vzorce – vybrané funkce

Funkce vyhledávací

Funkce SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, XLOOKUP

Funkce INDEX, POZVYHLEDAT

Funkce s podmínkou

Funkce SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS

Funkce KDYŽ (vnořené), IFS, funkce AND, OR

Funkce IFERROR

Funkce pro zaokrouhlování

ZAOKROUHLIT, ROUNDUP, ROUNDDOWN

CEILING.MATH, FLOOR.MATH

Funkce data a času

Datum a čas ve vzorcích

Funkce DNES, DEN, MĚSÍC, ROK, DENTÝDNE, WEEKNUM

Funkce EOMONTH, EDATE, DATEDIF, DAYS

 • Podmíněné formátování

Formátování při splnění nastavených kritérií

Datové čáry

 • Základy vytváření grafů

Vytvoření grafu

Úprava grafu

Změna vstupních zdrojových dat

 • Úprava zdrojových dat excelovskými nástroji

Funkce – JE.ČISLO, JE.TEXT, JE.PRÁZDNÉ

Funkce – ZLEVA, ZPRAVA, ČÁST, DÉLKA

Oprava číselných údajů

Oprava kalendářních dat

Rozdělení sloupce na více sloupců pomocí nástroje Text do sloupců

Slučování více buněk do jedné

 • Kontingenční tabulky

Vytváření kontingenčních tabulek

Úprava grafického vzhledu

Změna výpočtové funkce v kont. tabulkách

Práce s datem v kont. tabulkách

Kontingenční graf

Aktualizace kontingenční tabulky

 • Nástroj Formátovat data jako tabulku

Přidávání záznamů

Využití ve vzorcích, při tvorbě grafů a kont. Tabulek

 • Seskupení řádků a sloupců

Nástroj Seskupit/Oddělit

Funkce SUBTOTAL vs SUMA

Dělka kurzu

3 dny (8:30 - 15:30)

Předpoklady

Základní znalosti práce s počítačem.

Microsoft Excel - od základů po pokročilé

Vybraný termín:

11.12.2024 –  13.12.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
7 900 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.