Microsoft Excel – makrá pre užívateľov

Základní info

Kurz Microsoft Excel - makrá pre užívateľov je určený pokročilým používateľom aplikácie Microsoft Excel, ktorí sa chcú dozvedieť o možnostiach využitia mechanizmu tzv. makier ako nástroja, ktorý umožní zautomatizovať si rutinne vykonávané činnosti (formáty, transformácia dát, úpravy reportov, tvorba vzorcov...). Dodatok "pre užívateľov" z názvu školenia má zdôrazniť fakt, že pre porozumenie obsahu školenia nie je vôbec potrebné orientovať sa v nejakom programovacom jazyku. Na školení si dôkladne vysvetlíme filozofiu makier, predstavíme si nástroj, pomocou ktorého je možné makro "nahrať" a predovšetkým si vysvetlíme, ktoré príkazy sú vhodné na to, aby ste boli schopní svoj proces nahrať dostatočne všeobecne, t. j. aby vaše makro bolo skutočne funkčné. Na základe skúseností sme sa rozhodli v tejto novej verzii školenia opustiť jazyk Visual Basic (jazyk makier), lebo komplexnosť jazyka VBA vyžaduje ďaleko rozsiahlejší priestor, ktorý toto zoznamovacie školenie nemôže v žiadnom prípade ponúknuť. Školenie je nezávislé na verziu MS Office.

Microsoft Excel – makrá pre užívateľov

Vybraný termín:

30.6.2021  Bratislavský kraj

Cena
125 Euro + 20 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.