Microsoft Excel – analýza dát a štatistické výpočty

Základní info

Na kurzu se posluchači seznámí s pokročilými nástroji Excelu pro analýzu dat. Diskutovány jsou standardní statisticko-analytické funkce Excelu a především doplněk Analýza dat (Analysis ToolPack) určený k náročnějším statistickým analýzám. Posluchači se naučí používat funkce a nástroje pro zjišťování popisných charakteristik, závislostí jevů, predikci budoucího stavu, práci s časovými řadami, testování hypotéz. Předmětem zájmu je i vhodná interpretace zjištěných skutečností. Kurz probíhá na aktuální verzi Microsoft Office.

Microsoft Excel – analýza dát a štatistické výpočty

Vybraný termín:

16.2.2023 –  17.2.2023  Bratislavský kraj

Cena
340 Euro + 20% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.