Microservices workshop

Základní info

V kurzu se detailně seznámíme s microservice architekturou. Na základě osobních zkušeností během mé praxe, od malých firem po velké korporace, Vám pomohu navrhnout optimální architekturu a související procesy pro efektivní vývoj a provoz mikroslužeb. Kurz je přizpůsoben účastníkům kurzu a primárně se tak věnuji procesům a architektuře vhodné pro velikost vašeho řešení. 

Projdeme si best practice vývoje a provozu mikroslužeb. Na reálných ukázkách Vám ukáži několik konkrétních řešení postavených na microservice architektuře. Od lokálního návrhu konkrétního business problému, přes návrh celého systému pro střední a  velké podniky. Projdeme si i Domain-Oriented Microservice Architecture, řešení  postavené na stovkách až tisících mikroslužeb. 

Budeme se věnovat všem procesům kolem mikroslužeb, bez kterých microservice architektura nemá dlouhodobě smysl. Testování, Automatizované nasazování, DevOps, API management, Monitoring, a další. Povíme si jak využít microservice architekturu pro návrh odolného systému proti výpadkům a jak zajistit udržitelný růst IT společnosti.

Cílová skupina

 

 • Vývojáři aplikací
 • Systémoví architekti
 • Vedoucí IT
 • IT profesionálové

 

Cíle kurzu

Účastníci se naučí: 

 • Seznámení s MS architekturou
 • Pochopení vývoje distribuované aplikace
 • Postupy jak zavést CI/CD, Agilní vývoj, Monitoring, Service Discovery
 • Od vývoje aplikace, přes testování až po nasazení a reálný provoz
 • Best practice při provozování kritické aplikace, která musí fungovat non-stop

 

 Garant kurzu

Garant

JINDŘICH KUBÁT

Jindřich započal svou kariéru jako backend vývojář v malé garážové společnosti, když slovo „startup“ bylo neznámý pojem. Většinu své dosavadní kariéry má spojenou se společností Internet Mall, kde vyrostl z vývojáře až do vedoucího oddělení vývoje. V Mallu, mimo jiné, pomohl zavést Agilní vývoj, DevOps kulturu, přechod na Mikroslužby a také pomohl mnoha chytrým lidem vyrůst do seniorních technických, nebo management rolí. Nyní Jindřich pracuje v #komercka jako Head of Development, vede přibližně 500 vývojářů a transformaci společnosti na DevOps. Ve svém volném čase pomáhá společnostem s přechodem na mikroslužby ve spolupráci s Datascriptem. Jindřich má odškoleno desítky kurzů s vynikajícím průměrným hodnocením a pomáhal několika společnostem s miliardovými obraty.

 

Osnova

Monolitická architektura

 

 • Popis výhod a nevýhod
 • Definování bodu, kdy je vhodné začít přemýšlet o Microservices
 • Best practice pro efektivní vývoj

 

Microservice architektura

 

 • Základní popis konceptu microservices
 • Popis výhod a nevýhod
 • Typické příklady
 • Dekompozice monolitického systému
 • Transakce v distribuovaném systému
 • Bezpečnost mikroslužeb
 • Pokročilé problémy během vývoje
 • CQRS  a Event Soursing
 • DOMA – Domain-Oriented Microservice Architecture

 

Komunikační paterny

 

 • REST
 • Události
 • GraphQL
 • gRPC

 

 API Management

 

 • Verzování API
 • HATEOAS
 • API Gateways
 • Service mesh

 

Koncept DevOps

 

 • Odpovědnost vývoje a operations
 • Automatizace prostředí
 • Technické prostředky vs Mindset
 • Praktické zkušenosti ze zavádění DevOps

 

Testování aplikace

 

 • Doporučené testy pro mikroslužby
 • Integrace testů do deployment procesu
 • Automatizace testů

 

Continuous delivery

 

 • Jak začít s CI / CD
 • Best practice / Bad practice
 • Různé způsoby deploymentu
 • Bezvýpadkové nasazování

 

Monitoring

 

 • Jak efektivně monitorovat mikroslužby
 • Observabilita vs Monitoring
 • Alerting
 • Zkušenosti se zaváděním detailního aplikačního monitoringu

 

Service Discovery

 

 • Důležitost SD v rámci vývoje mikroslužeb
 • SD jako středobod ekosystému mikroslužeb

 

Patterny při budování odolného software proti selhání jednotlivých komponent

Předpoklady účastníka

 

 • Obecná znalost databázových systémů
 • Znalost protokolu HTTP
 • Znalost formátu JSON
 • Znalost agilního vývoje

 

 

Microservices workshop

Vybraný termín:

25.9.2023 –  26.9.2023  Online

Cena
34 000 Kč

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.