MB-500 - Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Developer (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Apps Developer (pro vývojáře) implementuje a rozšiřuje aplikace tak, aby splňovaly požadavky Vašeho podnikání. Účastníkům poskytne plně realizovaná řešení pomocí standardizovaných vzorů kódování aplikací, rozšiřitelných funkcí a externích integrací.

Cíle kurzu

V tomto kurzu probereme úkoly potřebné ke splnění role vývojáře v Dynamics 365 Finance and Operations Apps. Vývojář Dynamics 365 for Finance and Operations (FO) je klíčovým technickým zdrojem, který implementuje a rozšiřuje aplikaci tak, aby splňovala požadavky podnikání.

Určeno pro

Vývojářům Microsoft Dynamics 365 Finance a Operations Apps.

Obsah kurzu

Modul 1: Přehled a architektura
Popište ekosystém Dynamics 365 a hlavní součásti softwaru Dynamics 365 Finance and Operations (FO), popište architekturu D365FO, popište příslušné aspekty návrhu a nasazení D365FO
 • Lab: Konfigurace vývojového prostředí a tvorba projektu / modelu
Modul 2: Nástroje pro vývojáře
Správa implementací systému pomocí služby Lifecycle Services, přizpůsobení D365FO pomocí sady Visual Studio, správa zdrojového kódu a artefaktů pomocí správy verzí, práce s dalšími vývojovými nástroji k dokončení úkolů
 • Lab: Ovládání zdroje pomocí DevOps
Modul 3: Návrh řešení
Určete požadované komponenty zásobníku aplikací a architekturu serveru, Implementujte správu životního cyklu aplikací (ALM), Navrhněte řešení pro D365FO
 • Lab: Vývoj datových struktur
Modul 4: AOT Elements
Vytvořit formuláře, Vytvořit a rozšířit tabulky, Vytvořit rozšířené datové typy (EDT) a výčty, Vytvořit třídy a rozšířit prvky AOT
 • Lab: Rozšíření a vývoj metadat
Modul 5: Vývoj a testování kódu
Vývoj kódu X ++, Vývoj objektově orientovaného kódu, Rozšířit funkčnost FO D365, Popsat testovací rámec a nástroje, Provést testování jednotky
 • Lab: Rozšíření a vývoj kódu
Modul 6: Migrace dat
Popište migrační nástroje a metodiky, Plan Migration strategy, Prepare data for migration and migrate data
 • Lab: Export / import dat pomocí datové entity
 • Lab: Opakovaný přenos dat
Modul 7: Frameworks
Implementujte funkčnost D365 FO
 • Lab: SysExtension Framework
Modul 8: Integrace
Identifikujte vzory a scénáře integrace dat, implementujte koncepty a řešení integrace dat, implementujte opakující se integrace, integrujte D365FO s Microsoft Azure, odstraňujte chyby integrace, implementujte rozhraní API pro správu dat
 • Lab: OData Integration
 • Lab: Logic App Integration
 • Lab: Volání externí webové služby
Modul 9: Reporting
Popište možnosti a omezení nástrojů pro vytváření sestav v D365FO, Navrhujte, vytvářejte a revidujte Dynamics Reports, Navrhujte, vytvářejte a revidujte pracovní prostory Dynamics, Navrhujte, vytvářejte a revidujte zdroje dat, které se připojují k externím datovým úložištím D365FO
 • Lab: Reportování Power BI od F&O
Modul 10: Zabezpečení a výkon
Popište a implementujte nástroje pro výkon a nástroje pro monitorování prostředí LCS, Implementujte zásady a požadavky zabezpečení založené na rolích, Aplikujte základní techniky optimalizace výkonu, Optimalizujte výkon pro dávkové procesy, Optimalizujte výkon uživatelského rozhraní, Vylepšete výkon integrace, Optimalizujte výkon sestavy
 • Lab: Async & Sandbox Functionality 

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

MB-500 - Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Developer (CZ)

Vybraný termín:

20.5.2024 –  24.5.2024  ONLINE

Cena
39 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a deset ? Součet zapište číslicemi.