MB-310 - Microsoft Dynamics 365 Finance (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Mezi aplikace Dynamics 365 Finance and Operations patří mimo jiné Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management a  Manufacturing.

Dynamics 365 Finance Vám pomůže: Automatizovat a modernizovat Vaše globální finanční operace. Monitorovat výkon v reálném čase, předpovídat budoucí výsledky a přijímat rozhodnutí na základě dat, která podpoří obchodní růst. Řiďte strategická finanční rozhodnutí s umělou inteligencí (AI), sjednocujte a automatizujte své finanční procesy, snižujte provozní náklady a snižujte globální finanční obtížnost a riziko.

Cíle kurzu

Pochopit finanční povinnosti v Dynamics 365 Finance.

Určeno pro

Konzultantům Dynamics 365 for Finance and Operations, kteří jsou zodpovědní za provádění zjišťování, zachycení požadavků, zapojení odborníků a zainteresovaných subjektů, překlad požadavků a konfiguraci řešení a aplikací. Konzultant implementuje řešení využívající možnosti jako jsou: rozšiřitelnost bez použití kódu, integrace aplikací a služeb.

Obsah kurzu

Modul 1: Přehled Dynamics 365 Finance

Tento modul bude diskutovat o hlavních součástech Finance a podívá se na příslušné moduly.

Lekce

 • Úvod

 • Přehled funkcí a schopností Dynamics 365 Finance

 • Klíčové součásti Dynamics 365 Finance

 • Přehled modulů finanční správy v Dynamics 365 Finance

 • Výhody Dynamics 365 Finance

 • Souhrn modulu

 • Kontrola znalostí


Modul 2: Nastavení a konfigurace finanční správy

V tomto modulu budeme diskutovat o tom, jak vytvořit novou právnickou osobu (společnost) a nastavit a nakonfigurovat její finanční správu. Tento modul obsahuje hlavní knihu.

Lekce

 • Úvod

 • Vytvořte a nakonfigurujte nový právní subjekt

 • Definujte a konfigurujte účtovou osnovu

 • Konfigurujte účetní knihy a měny

 • Implementujte a spravujte deníky

 • Implementujte a spravujte hotovost a banku

 • Implementujte nákladové účetnictví a správu nákladů

 • Provádějte pravidelné procesy

 • Konfigurujte, vybírejte a vykazujte daně

 • Souhrn modulu

 • Kontrola znalostí

 • Lab: Konfigurace nového právního subjektu

 • Lab: Vytvoření účtové osnovy a hlavních účtů

 • Lab: Vytváření pokročilých struktur pravidel

 • Lab: Vytvoření fiskálního kalendáře, let a období

 • Lab: Import směnných kurzů pomocí poskytovatele

 • Lab: Vytváření a používání šablon poukazů

 • Lab: Konfigurace a testování akruálních schémat

 • Lab: Konfigurace a testování pravidel přidělování hlavní knihy

 • Lab: Nastavení a používání mezipodnikového účetnictví

 • Lab: Vytváření typů bankovních transakcí a skupin bankovních transakcí

 • Lab: Vytvoření skupiny bank a bankovního účtu

 • Lab: Provádějte vklady a provádějte obrácení plateb

 • Lab: Používejte pracovní prostory správy bank

 • Lab: Vytváření nákladového účetnictví pomocí průvodce

 • Lab: Proveďte závěr roku

 • Lab: Konfigurace nepřímé daně z prodeje
Modul 3: Implementujte a spravujte sdílenou konfiguraci pro A / P a A / R

Dynamics 365 Finance nabízí rozsáhlé funkce pro nastavení různých platebních možností, které jsou sdíleny mezi moduly závazků a pohledávek.

Lekce

 • Úvod

 • Nakonfigurujte platební podmínky

 • Nakonfigurujte platební dny a platební plány

 • Nakonfigurujte hotovostní slevy

 • Konfigurace platebního kalendáře

 • Nakonfigurujte platební poplatky

 • Souhrn modulu

 • Kontrola znalostí

 • Lab: Konfigurace platebních podmínek

 • Lab: Konfigurace časového plánu plateb

 • Lab: Konfigurace peněžních slev

 • Lab: Vytvoření platebního kalendáře

 • Lab: Konfigurace platebních poplatků
Modul 4: Implementujte a spravujte splatné účty

Toto téma vysvětluje základní nastavení splatných účtů a nastavení dodavatele pro efektivní správu dodavatelů a transakcí dodavatelů v Dynamics 365 Finance.

Lekce

 • Úvod

 • Vytvářejte a udržujte splatnou platební metodu účtů

 • Vytvářejte a udržujte skupiny dodavatelů a dodavatele

 • Vytvářejte a konfigurujte profil účtování dodavatele

 • Nakonfigurujte zásady ověřování faktur

 • Zpracovávejte objednávky, faktury a platby

 • Povolte a otestujte portál spolupráce dodavatele pro dodavatele

 • Nakonfigurujte splatné poplatky za účty

 • Nakonfigurujte a používejte pozitivní platby

 • Souhrn modulu

 • Kontrola znalostí

 • Lab: Konfigurace způsobu platby

 • Lab: Vytvoření skupiny dodavatelů a dodavatelů

 • Lab: Vytváření a konfigurace profilu zveřejňování dodavatelů

 • Lab: Zaznamenejte fakturu dodavatele a porovnejte ji s přijatým množstvím

 • Lab: Použijte zásady párování faktur dodavatele

 • Lab: Zaznamenejte fakturu pomocí registru faktur, schválení a deníků faktur

 • Lab: Zpracování plateb dodavatele pomocí deníku plateb

 • Lab: Konfigurace spolupráce dodavatelů

 • Lab: Správa poplatků
Modul 5: Implementujte a spravujte správu výdajů

Můžete použít správu výdajů aplikací Dynamics 365 Finance a Operations k vytvoření integrovaného pracovního toku, kde můžete ukládat informace o platebních metodách, importovat transakce kreditní karty a sledovat peníze, které zaměstnanci utratí, když jim vzniknou náklady na vaše podnikání. Můžete také definovat zásady výdajů a automatizovat náhradu cestovních výdajů. Zadání výkazu výdajů bylo přepracováno, aby se zjednodušilo prostředí a snížila doba potřebná k dokončení výkazů výdajů. Tuto funkci můžete zapnout ve funkci Správa funkcí. Můžete přidat novou stránku nastavení a nakonfigurovat viditelnost výdajových polí a určit, která data jsou požadována, volitelná nebo nejsou k dispozici při zadávání výkazů výdajů. Když je tato funkce zapnutá, je k dispozici nový pracovní prostor výdajů. Tento pracovní prostor nahrazuje předchozí pracovní prostor výdajů a je vstupní stránkou vylepšeného vstupního prostředí. Řízení cest a výdajů má pro organizace s diskrečními výdaji silnou hodnotu. Cestovní a zábavní výdaje jsou významnou součástí kontrolovatelných výdajů společnosti. Aby bylo možné tyto náklady omezit, poskytuje správa výdajů kromě definování a hlášení o zneužitelných zásad mechanismus pro definování a použití zásad výdajů. Automatizace vstupu a náhrada výdajů na cestování a zábavu navíc snižuje náklady na zpracování oproti manuálnímu zadávání. Správa výdajů má těsnou integraci s dalšími moduly, jako jsou účty splatné, hlavní kniha, nákup a získávání zdrojů a správa projektů a účetnictví.Lekce

 • Úvod

 • Konfigurujte a používejte správu výdajů

 • Souhrn modulu

 • Kontrola znalostí

 • Lab: Vytvoření kategorie výdajů

 • Lab: Vytvoření výdajové politiky

 • Lab: Vytvoření zásady auditu

 • Lab: Vytvoření a odeslání zprávy o výdajích
Modul 6: Implementujte a spravujte pohledávky, úvěry a inkasa

Aby bylo možné provádět funkce A / R, musíte nakonfigurovat modul Pohledávky. Potom můžete vytvářet faktury zákazníků, odesílat dodací listy, používat faktury ve volném textu, které nesouvisejí s prodejními objednávkami, a přijímat platby pomocí několika různých typů plateb, jako jsou hotovost, šeky, kreditní karty a elektronické platby od vašich zákazníků. Správná správa potenciálních zákazníků a zákazníků pomáhá podnikům splnit některé z jejich požadavků, například spokojenost zákazníků. Správná správa se zároveň vyhne ztrátě kontrolou mnoha faktorů, jako je kreditní limit a blokování zpracovávané objednávky, pokud porušuje zásady společnosti. Prodejci jsou klíčem k výnosu společnosti a o jejich provize by se mělo starat po dokončení prodejního cyklu.Lekce

 • Úvod

 • Nakonfigurujte způsob platby

 • Vytvářejte a udržujte skupiny zákazníků a zákazníky

 • Vytvořte a nakonfigurujte profil odesílání zákazníků

 • Zpracovávejte objednávky, faktury a platby

 • Nakonfigurujte poplatky za pohledávky

 • Spravujte kredity a sbírky

 • Nakonfigurujte rozpoznávání výnosů

 • Souhrn modulu

 • Kontrola znalostí

 • Lab: Konfigurace způsobu platby

 • Lab: Vytvoření nové skupiny zákazníků a zákazníků

 • Lab: Konfigurace a údržba zákazníků

 • Lab: Vytváření a konfigurace profilu zveřejňování zákazníků

 • Lab: Vytváření a zpracování bezplatných textových faktur

 • Lab: Zpracování faktury a vyrovnání proti platbě

 • Lab: Nastavení účtovacích kódů pro pohledávky

 • Lab: Konfigurace kreditů a sbírek

 • Lab: Provádějte odpisy

 • Lab: Zpracování úvěru a inkasa
Modul 7: Konfigurace a správa rozpočtu

Každá organizace, ať už soukromá nebo veřejná, si stanoví finanční a provozní cíle vytvářením rozpočtů. Po sestavení rozpočtu vedení sleduje činnosti v rámci rozpočtu.Lekce

 • Úvod

 • Nakonfigurujte a použijte základní rozpočtování

 • Nakonfigurujte a použijte ovládací prvky rozpočtu

 • Vytvářejte a konfigurujte položky registru

 • Nakonfigurujte a použijte plánování rozpočtu

 • Souhrn modulu

 • Kontrola znalostí

 • Lab: Konfigurace základních rozpočtových komponent

 • Lab: Konfigurace komponent kontroly rozpočtu

 • Lab: Použít položky registru rozpočtu

 • Lab: Konfigurace plánování rozpočtu, vytvoření a použití plánovacího procesu
Modul 8: Konfigurace a správa stálých aktiv

Způsob nakládání s fixními aktivy musí odpovídat mezinárodním účetním standardům i účetním předpisům v každé zemi / oblasti. Mezi požadavky mohou patřit pravidla pro zaznamenávání transakcí pořízení a vyřazení, odpisů, životnosti a odpisů a odpisů dlouhodobého majetku. Funkce dlouhodobého majetku zahrnuje mnoho z těchto standardů a pravidel.Lekce

 • Úvod

 • Nakonfigurujte komponenty dlouhodobého majetku

 • Správa stálých aktiv

 • Pořízení, odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku

 • Integrace fixních aktiv

 • Souhrn modulu

 • Kontrola znalostí

 • Lab: Konfigurace komponent dlouhodobého majetku

 • Lab: Nastavení a vytvoření odpisových profilů

 • Lab: Pořízení majetku pomocí deníku dlouhodobého majetku

 • Lab: Odepisování a likvidace rozhodnutí založených na datech založených na aktivách, které podpoří obchodní růst. Řiďte strategická finanční rozhodnutí s umělou inteligencí (AI), sjednocujte a automatizujte své finanční procesy, snižujte provozní náklady a snižujte globální finanční složitost a riziko. 

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

Návaznosti

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, Manufacturing

MB-310 - Microsoft Dynamics 365 Finance (CZ)

Vybraný termín:

 Online

Cena
36 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a devět ? Součet zapište číslicemi.