MB-240 - Microsoft Dynamics 365 Field Service (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Dynamics 365 Field Service pomáhá organizacím lépe se umisťovat na trhu poskytováním různých nástrojů, které pomáhají při identifikaci a plánování zdrojů a správě pracovních zátěží pro mobilní pracovníky. Tento kurz vybaví studenty dovednostmi nezbytnými k identifikaci a konfiguraci klíčových komponent, které se používají k poskytování Field Service a mobilních řešení. Mezi klíčová témata patří identifikace organizačních hledisek, která budou řídit rozhodnutí o konfiguraci a společné aspekty konfigurace. Tento kurz pomáhá studentům lépe porozumět širšímu obrazu a konečným cílům zaměřeným na implementace, které pomáhají při navrhování efektivnějších řešení v souladu s cíli zákazníka a organizace.

Cíle kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:
 • Určit klíčové komponenty zapojené do implementace polní služby.
 • Definovat produkty a služby, které budou zákazníkům dodány.
 • Určit, jaké cenové možnosti použít v konkrétních scénářích.
 • Určit, které zdroje jsou požadovány.

Určeno pro

Tento kurz je určen pro IT profesionály se zkušenostmi nebo zájmem o poskytování řešení Field Service pro velké zákazníky.

Obsah kurzu

Modul 1: Konfigurace polní služby
V tomto úvodním modulu představíme klíčové koncepty Dynamics 365 Field Service, včetně produktů, služeb a daňových kódů.
 • Úvod do konfigurace Field Service
 • Definování produktů a služeb
 • Definování daňových kódů
Modul 2: Konfigurace plánování zdrojů
V tomto modulu prozkoumáme koncept plánování zdrojů a naučíme se, jak nakonfigurovat systém pro efektivní plánování zdrojů.
 • Mapování a informace o poloze
 • Konfigurace komponent prostředků
 • Definování předvoleb účtu
Modul 3: Definování a konfigurace rezervovatelných zdrojů
V tomto modulu se naučíme, jak vytvářet a spravovat rezervovatelné zdroje, včetně fondů zdrojů a posádek.
 • Definování rezervovatelných zdrojů
 • Zdrojové fondy, posádky a zařízení
Modul 4: Konfigurace incidentů
V tomto modulu se naučíme, jak mohou incidenty zlepšit efektivitu plánování a konzistenci vaší organizace.
 • Vytvoření incidentu
 • Používání servisních úkolů
Modul 5: Správa zásob a pracovních příkazů
V tomto modulu se naučíme, jak vytvářet a používat pracovní příkazy k plánování zdrojů.
 • Nakonfigurujte pracovní příkazy Field Service
 • Vytváření pracovních příkazů
 • Správa pracovních příkazů
Modul 6: Smlouvy o polní službě
V tomto modulu představíme dohody a naučíme se, jak je nakonfigurovat pro vaši organizaci.
 • Používání dohod Field Service
 • Nastavit rezervace
 • Nastavení faktur
Modul 7: Inventář a nákup
V tomto modulu se dozvíme o správě zákaznických aktiv.
 • Správa aktiv zákazníků
 • Spravujte inventář
 • Nákup a vrácení zboží
Modul 8: Field Service Mobile
V tomto modulu se naučíme používat a konfigurovat mobilní aplikaci Field Service pro mobilní pracovní sílu.
 • Přehled mobilních klientů
 • Nainstalujte a nasaďte mobilní projekty Field Service
 • Spravujte mobilní projekty
 • Nasadit mobilního klienta
Modul 9: Univerzální plánování zdrojů
V tomto modulu představíme koncept Universal Resource Scheduling a popíšeme, jak jej lze využít pro organizaci.
 • Přehled a konfigurace URS
 • Povolení entit pro URS
 • Přizpůsobte entity pro URS
Modul 10: Správa možností plánování
V tomto modulu se naučíme, jak pomocí plánovací desky přeplánovat, nahradit zdroje a naplánovat fondy a posádky.
 • Pomocí plánovací desky
 • Naplánovat položky
 • Přeplánování a nahrazení zdrojů
 • Plánování posádky a bazénu
Modul 11: Přizpůsobení plánovací desky
V tomto modulu se naučíme, jak nakonfigurovat plánovací desku tak, aby co nejlépe vyhovovala potřebám organizace nebo plánovače.
 • Nakonfigurujte desku
 • Vytvořte další rozvrhové desky
 • Pomocí pohledů vylepšete plánovací tabuli
 • Konfigurace dotazů a filtrů plánovací desky
 • Práce se skupinami požadavků
Modul 12: Pokročilé možnosti plánování
V tomto modulu se ponoříme hlouběji do možností přizpůsobení plánování pracovních objednávek na základě jedinečných obchodních požadavků.
 • Práce s optimalizací plánování zdrojů
 • Definování cílů optimalizace
 • Definování rozsahů optimalizace
 • Definování optimalizačních profilů
 • Plánování jednoho zdroje 

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

MB-240 - Microsoft Dynamics 365 Field Service (CZ)

Vybraný termín:

5.8.2024 –  7.8.2024  ONLINE

Cena
22 000 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.