Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Manažer ISMS dle ISO 27001

Kurzem Vás provede 'Lektoři z firmy: ICT Pro s.r.o. - školení garantují zkušení profesionálové z praxe z týmu Strict Professionals'

Základní info

Z tohoto komplexního kurzu si absolventi odnášejí jasnou představou o principech ISMS, tedy o tom, jak v praxi řídit bezpečnost informací v souladu s mezinárodní normou ISO/IEC 27001. Jednotlivé požadavky normy jsou vysvětleny na reálných příkladech spolu s návody na jejich implementaci. Speciální pozornost je věnována řízení rizik, jakožto stěžejnímu procesu v ISMS. Kurz je skvělý jak pro manažery a specialisty z příbuzných oborů, tak pro IT security praktiky, kteří chtějí poznat procesně-manažerskou část řízení informační bezpečnosti. Všichni bezezbytku pochopí normu. Tématem je rovněž příprava ISMS na certifikaci a napojení na další oblasti jako je řízení kvality (QMS), Business Continuity Management (BCM) či řízení shody s regulatorními požadavky (GDPR, Zákon o kybernetické bezpečnosti, …). Kurz je veden certifikovanými odborníky s mnohaletou praxí v oblasti ISMS a Risk Managementu.
 • Kontext řízení bezpečnosti informací
 • Kontext řízení bezpečnosti informací
 • Terminologie a pochopení způsobu myšlení v ISMS
 • Napojení na „byznys“ a strategické cíle společnosti
 • Vztah k IT a dalším složkám organizace
 • Role, kompetence a postavení bezpečnostního manažera (CISO) v organizační struktuře
 • Budování integrovaných systémů řízení dle ISO norem (Management System Standards)
 • Stručné představení rodiny norem ISO 27k – „ISMS Family“
 • Rozbor požadavků normy ISO/IEC 27001, tj. identifikace cíle, obsahu a klíčových aktivit jednotlivých ISMS procesů
 • Pochopení vztahu mezi ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002
 • Implementace ISMS dle normy ISO/IEC 27001 a nejlepší praxe tak, jak je definována v ISO/IEC 27003
 • Měření efektivnosti ISMS a definice metrik pro jednotlivé oblasti ISMS dle ISO/IEC 27004
 • Management rizik v ISMS v návaznosti na normy ISO 31000 a ISO/IEC 27005
 • Risk Management vs. Compliance Management v praxi
 • Identifikace jednotlivých fází projektu implementace ISMS a požadavků pro získání certifikace dle ISO/IEC 27001

Manažer ISMS dle ISO 27001

Vybraný termín:

19.10.2021  Online

Cena
16000 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.