Manažer bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (nadstavba)

kurz

Základní info

Komu je kurz určen?

Manažerům, bezpečnostním technikům, poradcům v BOZP, zástupcům zaměstnanců pro oblast BOZP a všem, kteří mají vazbu na BOZP a chtějí v této oblasti získat ucelené vzdělání.

Co Vám kurz přinese?

Získáte znalosti jak implementovat a udržovat systém managementu BOZP v organizaci. 

Požadavky na vzdělání a praxi:

Středoškolské vzdělání a tři roky praxe nebo vysokoškolské vzdělání a dva roky praxe.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

/www.csq.cz/kurzy/odborne-zpusobila-osoba-v-prevenci-rizik>Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik - OZO

Obsah kurzu:

  • Požadavky na systém managementu BOZP, právní a jiné požadavky
  • Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Plánování (plánování pro identifikaci nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení, cíle, programy managementu BOZP)
  • Implementace a provoz (zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc; výcvik, povědomí a odborná způsobilost; komunikace, spoluúčast a konzultace; dokumentace; řízení dokumentů; řízení provozu; havarijní připravenost a reakce)
  • Kontrola (měření a monitorování výkonnosti; hodnocení souladu; vyšetřování incidentu, neshody, nápravná opatření a preventivní opatření; řízení záznamů; interní audit)
  • Přezkoumání systému managementu

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Ing. Karel Cichovský

Metody výuky:

Přednášky, workshopy.

Forma ukončení:

Pro získání osvědčení o absolvování kurzu je třeba splnit 80% docházku a odevzdat závěrečnou práci, která je zadána na konci předchozího kurzu OZO.

Doporučení:

/www.csq.cz/personalni-certifikace/manazer-bozp>Certifikační zkouška Manažer BOZP

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

kvapilova@csq.cz

Manažer bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (nadstavba)

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.